Slagen Cf As
Juridisk navn:  Slagen Cf As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Olderveien 13 Carl 15 gate 19 Fax:
3118 Tønsberg 3150 Tolvsrød
Fylke: Kommune:
Vestfold Tønsberg
Org.nr: 921455062
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 9/25/2018
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Norian Regnskap As
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 33.000
Resultat: -82.000
Egenkapital: -57.000
Regnskap for  Slagen Cf As
Resultat 2018
Driftsinntekter 33.000
Driftskostnader -113.000
Driftsresultat -81.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -1.000
Finans -1.000
Resultat før skatt -82.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -82.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 147.000
Sum omløpsmidler 14.000
Sum eiendeler 161.000
Sum opptjent egenkapital -82.000
Sum egenkapital -57.000
Sum langsiktig gjeld 200.000
Sum kortsiktig gjeld 18.000
Sum gjeld og egenkapital 160.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 33.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 33.000
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning -5.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -108.000
Driftskostnader -113.000
Driftsresultat -81.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -1.000
Finans -1.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -82.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 147.000
Sum varige driftsmidler 147.000
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 147.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 14.000
Sum omløpsmidler 14.000
Sum eiendeler 161.000
Sum opptjent egenkapital -82.000
Sum egenkapital -57.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 200.000
Leverandørgjeld 18.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 18.000
Sum gjeld og egenkapital 160.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -4.000
Likviditetsgrad 1 0.8
Likviditetsgrad 2 0.8
Soliditet -35.4
Resultatgrad -245.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -3.8
Total kapitalrentabilitet -50.3
Signatur
26.09.2018
Prokurister
26.09.2018
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex