Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Slagen Elektriske AS
Juridisk navn:  Slagen Elektriske AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 93062056
Essoveien 2 Essoveien 2 Fax:
3153 Tolvsrød 3153 Tolvsrød
Fylke: Kommune:
Vestfold Tønsberg
Org.nr: 991295070
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 13
Etableringsdato: 5/14/2007
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjonsfirmaet Åsvang & Co AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-13.95%
Resultat  
  
-262.35%
Egenkapital  
  
-29.61%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 10.653.000 12.380.000 9.873.000 9.986.000 7.548.000
Resultat: -539.000 332.000 -878.000 1.266.000 447.000
Egenkapital: 1.008.000 1.432.000 1.081.000 1.958.000 1.037.000
Regnskap for  Slagen Elektriske AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 10.653.000 12.380.000 9.873.000 9.986.000 7.548.000
Driftskostnader -11.168.000 -12.020.000 -10.747.000 -8.716.000 -7.086.000
Driftsresultat -515.000 360.000 -874.000 1.270.000 462.000
Finansinntekter 1.000 3.000 5.000 2.000 4.000
Finanskostnader -25.000 -31.000 -9.000 -6.000 -18.000
Finans -24.000 -28.000 -4.000 -4.000 -14.000
Resultat før skatt -539.000 332.000 -878.000 1.266.000 447.000
Skattekostnad 115.000 69.000 0 -345.000 -121.000
Årsresultat -423.000 401.000 -878.000 921.000 326.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.176.000 1.115.000 467.000 292.000 294.000
Sum omløpsmidler 2.955.000 3.003.000 2.450.000 4.122.000 3.287.000
Sum eiendeler 4.131.000 4.118.000 2.917.000 4.414.000 3.581.000
Sum opptjent egenkapital 902.000 1.325.000 974.000 1.852.000 931.000
Sum egenkapital 1.008.000 1.432.000 1.081.000 1.958.000 1.037.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 59.000 91.000
Sum kortsiktig gjeld 3.124.000 2.687.000 1.837.000 2.396.000 2.453.000
Sum gjeld og egenkapital 4.132.000 4.118.000 2.917.000 4.413.000 3.581.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 10.653.000 12.370.000 9.873.000 9.986.000 7.548.000
Andre inntekter 0 10.000 0 0 0
Driftsinntekter 10.653.000 12.380.000 9.873.000 9.986.000 7.548.000
Varekostnad -5.223.000 -5.970.000 -4.862.000 -4.140.000 -3.677.000
Lønninger -4.025.000 -4.244.000 -3.654.000 -3.137.000 -2.315.000
Avskrivning -310.000 -224.000 -124.000 -74.000 -66.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.610.000 -1.582.000 -2.107.000 -1.365.000 -1.028.000
Driftskostnader -11.168.000 -12.020.000 -10.747.000 -8.716.000 -7.086.000
Driftsresultat -515.000 360.000 -874.000 1.270.000 462.000
Finansinntekter 1.000 3.000 5.000 2.000 4.000
Finanskostnader -25.000 -31.000 -9.000 -6.000 -18.000
Finans -24.000 -28.000 -4.000 -4.000 -14.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -50.000 0 0 0
Årsresultat -423.000 401.000 -878.000 921.000 326.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 185.000 69.000 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 81.000 105.000 5.000 117.000 139.000
Driftsløsøre 910.000 938.000 462.000 175.000 155.000
Sum varige driftsmidler 991.000 1.043.000 467.000 292.000 294.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 3.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.176.000 1.115.000 467.000 292.000 294.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 2.784.000 2.204.000 2.323.000 3.594.000 2.346.000
Andre fordringer 30.000 69.000 25.000 26.000 828.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 141.000 731.000 102.000 501.000 113.000
Sum omløpsmidler 2.955.000 3.003.000 2.450.000 4.122.000 3.287.000
Sum eiendeler 4.131.000 4.118.000 2.917.000 4.414.000 3.581.000
Sum opptjent egenkapital 902.000 1.325.000 974.000 1.852.000 931.000
Sum egenkapital 1.008.000 1.432.000 1.081.000 1.958.000 1.037.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 496.000 632.000 189.000 0 373.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 59.000 91.000
Leverandørgjeld 1.431.000 1.009.000 939.000 484.000 1.036.000
Betalbar skatt 0 0 0 345.000 121.000
Skyldig offentlige avgifter 448.000 617.000 379.000 1.085.000 700.000
Utbytte 0 -50.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 749.000 379.000 330.000 482.000 224.000
Sum kortsiktig gjeld 3.124.000 2.687.000 1.837.000 2.396.000 2.453.000
Sum gjeld og egenkapital 4.132.000 4.118.000 2.917.000 4.413.000 3.581.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -169.000 316.000 613.000 1.726.000 834.000
Likviditetsgrad 1 0.9 1.1 1.3 1.7 1.3
Likviditetsgrad 2 0.9 1.1 1.3 1.8 1.4
Soliditet 24.4 34.8 3 44.4 29.0
Resultatgrad -4.8 2.9 -8.9 12.7 6.1
Rentedekningsgrad -20.6 11.6 -97.1 212.0 25.9
Gjeldsgrad 3.1 1.9 1.7 1.3 2.5
Total kapitalrentabilitet -12.4 8.8 -29.8 28.8 13.0
Signatur
30.09.2015
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
11.06.2007
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex