Slagen Elektro As
Juridisk navn:  Slagen Elektro As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33445110
Postboks 2086 Søndre Kullerød 6 Fax: 33475050
3220 Sandefjord 3241 Sandefjord
Fylke: Kommune:
Vestfold Sandefjord
Org.nr: 990867208
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 1/26/2007
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-24.32%
Egenkapital  
  
-55.42%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 515.000 432.000 399.000
Resultat: -46.000 -37.000 88.000 -81.000 94.000
Egenkapital: 37.000 83.000 120.000 34.000 115.000
Regnskap for  Slagen Elektro As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 515.000 432.000 399.000
Driftskostnader -43.000 -37.000 -427.000 -514.000 -308.000
Driftsresultat -43.000 -37.000 88.000 -82.000 92.000
Finansinntekter 0 0 0 0 2.000
Finanskostnader -2.000 0 0 0 0
Finans -2.000 0 0 0 2.000
Resultat før skatt -46.000 -37.000 88.000 -81.000 94.000
Skattekostnad 0 0 -2.000 0 -24.000
Årsresultat -46.000 -37.000 86.000 -81.000 70.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 622.000 842.000 912.000 845.000 928.000
Sum eiendeler 622.000 842.000 912.000 845.000 928.000
Sum opptjent egenkapital -63.000 -17.000 20.000 -66.000 15.000
Sum egenkapital 37.000 83.000 120.000 34.000 115.000
Sum langsiktig gjeld 560.000 750.000 537.000 537.000 537.000
Sum kortsiktig gjeld 25.000 9.000 254.000 274.000 275.000
Sum gjeld og egenkapital 622.000 842.000 911.000 845.000 927.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 515.000 432.000 399.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 515.000 432.000 399.000
Varekostnad 0 0 0 0 -1.000
Lønninger 0 0 -362.000 -479.000 -283.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -43.000 -37.000 -65.000 -35.000 -24.000
Driftskostnader -43.000 -37.000 -427.000 -514.000 -308.000
Driftsresultat -43.000 -37.000 88.000 -82.000 92.000
Finansinntekter 0 0 0 0 2.000
Finanskostnader -2.000 0 0 0 0
Finans -2.000 0 0 0 2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 -74.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -46.000 -37.000 86.000 -81.000 70.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 617.000 617.000 615.000 632.000 294.000
Andre fordringer 2.000 0 0 189.000 89.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.000 36.000 107.000 25.000 544.000
Sum omløpsmidler 622.000 842.000 912.000 845.000 928.000
Sum eiendeler 622.000 842.000 912.000 845.000 928.000
Sum opptjent egenkapital -63.000 -17.000 20.000 -66.000 15.000
Sum egenkapital 37.000 83.000 120.000 34.000 115.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 212.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 560.000 750.000 537.000 537.000 537.000
Leverandørgjeld 16.000 0 2.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 2.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.000 1.000 4.000 28.000 22.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 8.000 8.000 34.000 246.000 253.000
Sum kortsiktig gjeld 25.000 9.000 254.000 274.000 275.000
Sum gjeld og egenkapital 622.000 842.000 911.000 845.000 927.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 597.000 833.000 658.000 571.000 653.000
Likviditetsgrad 1 24.9 93.6 3.6 3.1 3.4
Likviditetsgrad 2 24.9 93.6 3.6 3.1 3.4
Soliditet 5.9 9.9 13.2 4.0 12.4
Resultatgrad 17.1 -19.0 23.1
Rentedekningsgrad -21.5
Gjeldsgrad 15.8 9.1 6.6 23.9 7.1
Total kapitalrentabilitet -6.9 -4.4 9.7 -9.7 10.1
Signatur
11.01.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
11.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex