Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Slagen Elektro & Automasjon AS
Juridisk navn:  Slagen Elektro & Automasjon AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91666334
Postboks 2086 Søndre Kullerød 6 Fax:
3202 Sandefjord 3241 Sandefjord
Fylke: Kommune:
Vestfold Sandefjord
Org.nr: 992383259
Aksjekapital: 2.100.000 NOK
Antall ansatte: 107
Etableringsdato: 1/1/2008 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
86.36%
Resultat  
  
44.64%
Egenkapital  
  
-249.03%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 79.238.000 42.518.000 0 0 0
Resultat: -640.000 -1.156.000 -36.000 -21.000 -27.000
Egenkapital: -383.000 257.000 163.000 198.000 219.000
Regnskap for  Slagen Elektro & Automasjon AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 79.238.000 42.518.000 0 0 0
Driftskostnader -79.382.000 -43.447.000 -35.000 -21.000 -27.000
Driftsresultat -144.000 -928.000 -35.000 -21.000 -27.000
Finansinntekter 31.000 5.000 0 0 0
Finanskostnader -528.000 -232.000 -1.000 0 0
Finans -497.000 -227.000 -1.000 0 0
Resultat før skatt -640.000 -1.156.000 -36.000 -21.000 -27.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -640.000 -1.156.000 -36.000 -21.000 -27.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 418.000 74.000 74.000 0 0
Sum omløpsmidler 23.935.000 25.972.000 188.000 198.000 226.000
Sum eiendeler 24.353.000 26.046.000 262.000 198.000 226.000
Sum opptjent egenkapital -582.000 57.000 -37.000 -1.000 20.000
Sum egenkapital -383.000 257.000 163.000 198.000 219.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 24.735.000 25.789.000 100.000 0 6.000
Sum gjeld og egenkapital 24.353.000 26.046.000 263.000 199.000 226.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 79.238.000 42.518.000 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 79.238.000 42.518.000 0 0 0
Varekostnad -770.000 -506.000 0 0 0
Lønninger -66.922.000 -35.122.000 0 0 0
Avskrivning -8.000 -1.000 -1.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -11.682.000 -7.818.000 -34.000 -21.000 -27.000
Driftskostnader -79.382.000 -43.447.000 -35.000 -21.000 -27.000
Driftsresultat -144.000 -928.000 -35.000 -21.000 -27.000
Finansinntekter 31.000 5.000 0 0 0
Finanskostnader -528.000 -232.000 -1.000 0 0
Finans -497.000 -227.000 -1.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -640.000 -1.156.000 -36.000 -21.000 -27.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 418.000 74.000 74.000 0 0
Sum varige driftsmidler 418.000 74.000 74.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 418.000 74.000 74.000 0 0
Varebeholdning 56.000 124.000 0 0 0
Kundefordringer 18.491.000 21.616.000 0 0 0
Andre fordringer 221.000 189.000 0 100.000 100.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.817.000 2.693.000 88.000 99.000 126.000
Sum omløpsmidler 23.935.000 25.972.000 188.000 198.000 226.000
Sum eiendeler 24.353.000 26.046.000 262.000 198.000 226.000
Sum opptjent egenkapital -582.000 57.000 -37.000 -1.000 20.000
Sum egenkapital -383.000 257.000 163.000 198.000 219.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 7.005.000 9.534.000 100.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 690.000 3.131.000 0 0 6.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 9.942.000 9.891.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 7.098.000 3.233.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 24.735.000 25.789.000 100.000 0 6.000
Sum gjeld og egenkapital 24.353.000 26.046.000 263.000 199.000 226.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -800.000 183.000 88.000 198.000 220.000
Likviditetsgrad 1 1 1 1.9 37.7
Likviditetsgrad 2 1 1 1.9 0.0 37.7
Soliditet -1.6 1 6 100.0 97.3
Resultatgrad -0.2 -2.2
Rentedekningsgrad -0.3
Gjeldsgrad -64.6 100.3 0.6 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet -0.5 -3.5 -13.3 -10.6 -12.0
Signatur
13.01.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
13.01.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex