Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Slagen Industri As
Juridisk navn:  Slagen Industri As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Borgeskogen 4 Borgeskogen 4 Fax:
3160 Stokke 3160 Stokke
Fylke: Kommune:
Vestfold Sandefjord
Org.nr: 920530931
Aksjekapital: 50.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 3/7/2018 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Systemlink Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
-272%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 4.134.000 0
Resultat: -86.000 0
Egenkapital: -86.000 50.000
Regnskap for  Slagen Industri As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 4.134.000 0
Driftskostnader -4.219.000 0
Driftsresultat -85.000 0
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -1.000 0
Finans -1.000 0
Resultat før skatt -86.000 0
Skattekostnad 0 0
Årsresultat -86.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 2.469.000 -1.000.000
Sum eiendeler 2.469.000 -1.000.000
Sum opptjent egenkapital -50.000 0
Sum egenkapital -86.000 50.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.555.000 -1.050.000
Sum gjeld og egenkapital 2.469.000 -1.000.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.934.000 0
Andre inntekter 200.000 0
Driftsinntekter 4.134.000 0
Varekostnad -271.000 0
Lønninger -3.527.000 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -421.000 0
Driftskostnader -4.219.000 0
Driftsresultat -85.000 0
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -1.000 0
Finans -1.000 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -86.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 0 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 2.197.000 -1.000.000
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 272.000 0
Sum omløpsmidler 2.469.000 -1.000.000
Sum eiendeler 2.469.000 -1.000.000
Sum opptjent egenkapital -50.000 0
Sum egenkapital -86.000 50.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 159.000 0
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 629.000 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.767.000 -1.050.000
Sum kortsiktig gjeld 2.555.000 -1.050.000
Sum gjeld og egenkapital 2.469.000 -1.000.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -86.000 50.000
Likviditetsgrad 1 1 1
Likviditetsgrad 2 1 1
Soliditet -3.5
Resultatgrad -2.1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -29.7
Total kapitalrentabilitet -3.4
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex