Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Slagen Legekontor ANS
Juridisk navn:  Slagen Legekontor ANS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33353900
Valløveien 31 Valløveien 31 Fax: 33353909
3151 Tolvsrød 3151 Tolvsrød
Fylke: Kommune:
Vestfold Tønsberg
Org.nr: 986787720
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 4/7/2004 1
Foretakstype: ANS
Regnskapsfører: Stein Graf
Utvikling:
Omsetning  
  
4.35%
Resultat  
  
Egenkapital  
  
-5.75%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.183.000 2.092.000 1.974.000 2.078.000 2.129.000
Resultat: 0 0 0 0 0
Egenkapital: 164.000 174.000 227.000 225.000 209.000
Regnskap for  Slagen Legekontor ANS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.183.000 2.092.000 1.974.000 2.078.000 2.129.000
Driftskostnader -2.184.000 -2.091.000 -1.975.000 -2.079.000 -2.130.000
Driftsresultat 0 0 0 0 0
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 0 0 0 0 0
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 0 0 0 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 227.000 254.000 259.000 302.000 346.000
Sum omløpsmidler 124.000 97.000 143.000 155.000 67.000
Sum eiendeler 351.000 351.000 402.000 457.000 413.000
Sum opptjent egenkapital 164.000 174.000 227.000 225.000 209.000
Sum egenkapital 164.000 174.000 227.000 225.000 209.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 187.000 176.000 175.000 232.000 205.000
Sum gjeld og egenkapital 351.000 350.000 402.000 457.000 414.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.183.000 2.092.000 1.974.000 2.078.000 2.129.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 2.183.000 2.092.000 1.974.000 2.078.000 2.129.000
Varekostnad -43.000 -210.000 -191.000 -175.000 -221.000
Lønninger -1.324.000 -1.220.000 -1.194.000 -1.278.000 -1.196.000
Avskrivning -55.000 -59.000 -43.000 -44.000 -55.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -762.000 -602.000 -547.000 -582.000 -658.000
Driftskostnader -2.184.000 -2.091.000 -1.975.000 -2.079.000 -2.130.000
Driftsresultat 0 0 0 0 0
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 0 0 0 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 173.000 0 0 0 346.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 27.000 254.000 259.000 302.000 0
Sum varige driftsmidler 199.000 254.000 259.000 302.000 346.000
Sum finansielle anleggsmidler 28.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 227.000 254.000 259.000 302.000 346.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 2.000 0 1.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 124.000 97.000 140.000 155.000 66.000
Sum omløpsmidler 124.000 97.000 143.000 155.000 67.000
Sum eiendeler 351.000 351.000 402.000 457.000 413.000
Sum opptjent egenkapital 164.000 174.000 227.000 225.000 209.000
Sum egenkapital 164.000 174.000 227.000 225.000 209.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 26.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 75.000 56.000 55.000 72.000 60.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 112.000 121.000 120.000 159.000 119.000
Sum kortsiktig gjeld 187.000 176.000 175.000 232.000 205.000
Sum gjeld og egenkapital 351.000 350.000 402.000 457.000 414.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -63.000 -79.000 -32.000 -77.000 -138.000
Likviditetsgrad 1 0.7 0.6 0.8 0.7 0.3
Likviditetsgrad 2 0.7 0.6 0.8 0.7 0.4
Soliditet 46.7 49.7 56.5 49.2 50.5
Resultatgrad 0 0 0 0.0 0.0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.1 1 0.8 1.0 1.0
Total kapitalrentabilitet 0 0 0 0.0 0.0
Signatur
20.10.2015
DELTAKERNE I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2016
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex