Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Slagen Rør Og Sveiseservice AS
Juridisk navn:  Slagen Rør Og Sveiseservice AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33445110
Postboks 2086 Søndre Kullerød 6 Fax: 33475050
3202 Sandefjord 3241 Sandefjord
Fylke: Kommune:
Vestfold Sandefjord
Org.nr: 959566526
Aksjekapital: 3.500.000 NOK
Antall ansatte: 86
Etableringsdato: 11/27/1990
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-15.87%
Resultat  
  
10.17%
Egenkapital  
  
-147.12%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 45.876.000 54.531.000 58.455.000 67.313.000 91.567.000
Resultat: -2.932.000 -3.264.000 -4.467.000 -3.576.000 -1.774.000
Egenkapital: -524.000 1.112.000 890.000 2.225.000 2.895.000
Regnskap for  Slagen Rør Og Sveiseservice AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 45.876.000 54.531.000 58.455.000 67.313.000 91.567.000
Driftskostnader -48.505.000 -57.516.000 -62.631.000 -70.601.000 -93.006.000
Driftsresultat -2.630.000 -2.985.000 -4.176.000 -3.288.000 -1.439.000
Finansinntekter 30.000 114.000 135.000 111.000 109.000
Finanskostnader -333.000 -393.000 -426.000 -399.000 -444.000
Finans -303.000 -279.000 -291.000 -288.000 -335.000
Resultat før skatt -2.932.000 -3.264.000 -4.467.000 -3.576.000 -1.774.000
Skattekostnad 589.000 732.000 1.032.000 880.000 444.000
Årsresultat -2.343.000 -2.532.000 -3.435.000 -2.695.000 -1.330.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.170.000 8.140.000 9.368.000 10.031.000 10.505.000
Sum omløpsmidler 20.246.000 25.606.000 22.327.000 16.835.000 20.516.000
Sum eiendeler 27.416.000 33.746.000 31.695.000 26.866.000 31.021.000
Sum opptjent egenkapital -1.024.000 612.000 390.000 1.725.000 2.395.000
Sum egenkapital -524.000 1.112.000 890.000 2.225.000 2.895.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 27.940.000 32.634.000 30.804.000 24.640.000 28.127.000
Sum gjeld og egenkapital 27.416.000 33.746.000 31.694.000 26.865.000 31.022.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 45.876.000 54.531.000 58.455.000 67.313.000 91.542.000
Andre inntekter 0 0 0 0 25.000
Driftsinntekter 45.876.000 54.531.000 58.455.000 67.313.000 91.567.000
Varekostnad -3.000 -95.000 -443.000 -848.000 -392.000
Lønninger -41.033.000 -48.641.000 -50.493.000 -57.851.000 -77.262.000
Avskrivning -1.360.000 -1.520.000 -1.517.000 -1.381.000 -1.447.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -6.109.000 -7.260.000 -10.178.000 -10.521.000 -13.905.000
Driftskostnader -48.505.000 -57.516.000 -62.631.000 -70.601.000 -93.006.000
Driftsresultat -2.630.000 -2.985.000 -4.176.000 -3.288.000 -1.439.000
Finansinntekter 30.000 114.000 135.000 111.000 109.000
Finanskostnader -333.000 -393.000 -426.000 -399.000 -444.000
Finans -303.000 -279.000 -291.000 -288.000 -335.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -2.343.000 -2.532.000 -3.435.000 -2.695.000 -1.330.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.404.000 1.014.000 722.000 353.000 148.000
Fast eiendom 5.341.000 6.553.000 7.765.000 8.506.000 8.857.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 145.000 292.000 600.000 892.000 1.210.000
Sum varige driftsmidler 5.486.000 6.846.000 8.366.000 9.397.000 10.067.000
Sum finansielle anleggsmidler 280.000 280.000 280.000 280.000 290.000
Sum anleggsmidler 7.170.000 8.140.000 9.368.000 10.031.000 10.505.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 11.636.000 9.172.000 7.944.000 6.798.000 13.093.000
Andre fordringer 945.000 4.102.000 5.055.000 8.511.000 5.689.000
Sum investeringer 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Kasse, bank 1.631.000 1.437.000 1.639.000 1.520.000 1.729.000
Sum omløpsmidler 20.246.000 25.606.000 22.327.000 16.835.000 20.516.000
Sum eiendeler 27.416.000 33.746.000 31.695.000 26.866.000 31.021.000
Sum opptjent egenkapital -1.024.000 612.000 390.000 1.725.000 2.395.000
Sum egenkapital -524.000 1.112.000 890.000 2.225.000 2.895.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 10.006.000 11.357.000 10.688.000 5.324.000 8.076.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 7.411.000 11.431.000 9.882.000 7.622.000 4.806.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 6.013.000 5.170.000 5.647.000 6.145.000 6.998.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 4.510.000 4.676.000 4.587.000 5.549.000 8.247.000
Sum kortsiktig gjeld 27.940.000 32.634.000 30.804.000 24.640.000 28.127.000
Sum gjeld og egenkapital 27.416.000 33.746.000 31.694.000 26.865.000 31.022.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -7.694.000 -7.028.000 -8.477.000 -7.805.000 -7.611.000
Likviditetsgrad 1 0.7 0.8 0.7 0.7 0.7
Likviditetsgrad 2 0.7 0.8 0.7 0.7 0.8
Soliditet -1.9 3.3 2.8 8.3 9.3
Resultatgrad -5.7 -5.5 -7.1 -4.9 -1.6
Rentedekningsgrad -7.9 -7.6 -9.8 -8.0 -3.0
Gjeldsgrad -53.3 29.3 34.6 11.1 9.7
Total kapitalrentabilitet -9.5 -8.5 -12.8 -11.8 -4.3
Signatur
23.11.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
23.11.2016
DAGLIG LEDER.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex