Slagen Varmepumpeservice As
Juridisk navn:  Slagen Varmepumpeservice As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92600464
Åsgårdstrandsveien 426B Åsgårdstrandsveien 426B Fax:
3179 Åsgårdstrand 3179 Åsgårdstrand
Fylke: Kommune:
Vestfold Horten
Org.nr: 918753362
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 3/1/2017 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Bv As
Utvikling:
Omsetning  
  
118.46%
Resultat  
  
300%
Egenkapital  
  
900%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 142.000 65.000
Resultat: 50.000 -25.000
Egenkapital: 50.000 5.000
Regnskap for  Slagen Varmepumpeservice As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 142.000 65.000
Driftskostnader -91.000 -88.000
Driftsresultat 50.000 -24.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt 50.000 -25.000
Skattekostnad -6.000 0
Årsresultat 44.000 -25.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 30.000 0
Sum omløpsmidler 20.000 34.000
Sum eiendeler 50.000 34.000
Sum opptjent egenkapital 20.000 -25.000
Sum egenkapital 50.000 5.000
Sum langsiktig gjeld 1.000 0
Sum kortsiktig gjeld 0 29.000
Sum gjeld og egenkapital 51.000 34.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 141.000 65.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 142.000 65.000
Varekostnad -7.000 -29.000
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -84.000 -59.000
Driftskostnader -91.000 -88.000
Driftsresultat 50.000 -24.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 44.000 -25.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 30.000 0
Sum varige driftsmidler 30.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 30.000 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 5.000
Andre fordringer 6.000 2.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 15.000 27.000
Sum omløpsmidler 20.000 34.000
Sum eiendeler 50.000 34.000
Sum opptjent egenkapital 20.000 -25.000
Sum egenkapital 50.000 5.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.000 0
Leverandørgjeld 0 0
Betalbar skatt 5.000 0
Skyldig offentlige avgifter -5.000 4.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 25.000
Sum kortsiktig gjeld 0 29.000
Sum gjeld og egenkapital 51.000 34.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 20.000 5.000
Likviditetsgrad 1 1.2
Likviditetsgrad 2 0 1.2
Soliditet 9 14.7
Resultatgrad 35.2 -36.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 5.8
Total kapitalrentabilitet 9 -70.6
Signatur
24.03.2017
Prokurister
24.03.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex