Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Slagenpakkeriet AS
Juridisk navn:  Slagenpakkeriet AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33331188
Studsrødveien 65 Studsrødveien 65 Fax: 33018170
3153 Tolvsrød 3153 Tolvsrød
Fylke: Kommune:
Vestfold Tønsberg
Org.nr: 966954329
Aksjekapital: 400.000 NOK
Etableringsdato: 6/16/1993
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Pilar Regnskap Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
6.99%
Resultat  
  
35.55%
Egenkapital  
  
71.97%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 490.000 458.000 449.000 443.000 412.000
Resultat: 286.000 211.000 261.000 138.000 -206.000
Egenkapital: -88.000 -314.000 -492.000 -681.000 -785.000
Regnskap for  Slagenpakkeriet AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 490.000 458.000 449.000 443.000 412.000
Driftskostnader -168.000 -217.000 -146.000 -242.000 -563.000
Driftsresultat 322.000 241.000 303.000 201.000 -151.000
Finansinntekter 6.000 8.000 3.000 0 5.000
Finanskostnader -42.000 -37.000 -44.000 -64.000 -60.000
Finans -36.000 -29.000 -41.000 -64.000 -55.000
Resultat før skatt 286.000 211.000 261.000 138.000 -206.000
Skattekostnad -60.000 -33.000 -72.000 -33.000 0
Årsresultat 226.000 178.000 189.000 104.000 -206.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 963.000 980.000 994.000 1.013.000 1.020.000
Sum omløpsmidler 552.000 413.000 527.000 425.000 354.000
Sum eiendeler 1.515.000 1.393.000 1.521.000 1.438.000 1.374.000
Sum opptjent egenkapital -488.000 -714.000 -892.000 -1.081.000 -1.185.000
Sum egenkapital -88.000 -314.000 -492.000 -681.000 -785.000
Sum langsiktig gjeld 1.483.000 1.655.000 1.990.000 1.384.000 1.451.000
Sum kortsiktig gjeld 119.000 50.000 23.000 735.000 708.000
Sum gjeld og egenkapital 1.514.000 1.391.000 1.521.000 1.438.000 1.374.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 140.000 0 0 0 1.000
Andre inntekter 350.000 458.000 449.000 443.000 411.000
Driftsinntekter 490.000 458.000 449.000 443.000 412.000
Varekostnad -14.000 0 -4.000 -1.000 -63.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -17.000 -17.000 -19.000 -14.000 -16.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -137.000 -200.000 -123.000 -227.000 -484.000
Driftskostnader -168.000 -217.000 -146.000 -242.000 -563.000
Driftsresultat 322.000 241.000 303.000 201.000 -151.000
Finansinntekter 6.000 8.000 3.000 0 5.000
Finanskostnader -42.000 -37.000 -44.000 -64.000 -60.000
Finans -36.000 -29.000 -41.000 -64.000 -55.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 226.000 178.000 189.000 104.000 -206.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 956.000 972.000 994.000 1.006.000 1.020.000
Maskiner anlegg 0 0 0 7.000 0
Driftsløsøre 4.000 5.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 960.000 977.000 994.000 1.013.000 1.020.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.000 2.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 963.000 980.000 994.000 1.013.000 1.020.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 72.000 61.000 45.000 45.000 60.000
Andre fordringer 12.000 0 22.000 24.000 15.000
Sum investeringer 1.000 1.000 5.000 5.000 5.000
Kasse, bank 467.000 351.000 456.000 351.000 275.000
Sum omløpsmidler 552.000 413.000 527.000 425.000 354.000
Sum eiendeler 1.515.000 1.393.000 1.521.000 1.438.000 1.374.000
Sum opptjent egenkapital -488.000 -714.000 -892.000 -1.081.000 -1.185.000
Sum egenkapital -88.000 -314.000 -492.000 -681.000 -785.000
Sum avsetninger til forpliktelser 123.000 128.000 105.000 33.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.483.000 1.655.000 1.990.000 1.384.000 1.451.000
Leverandørgjeld 5.000 15.000 9.000 33.000 13.000
Betalbar skatt 66.000 10.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 48.000 25.000 10.000 -5.000 -12.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 4.000 707.000 707.000
Sum kortsiktig gjeld 119.000 50.000 23.000 735.000 708.000
Sum gjeld og egenkapital 1.514.000 1.391.000 1.521.000 1.438.000 1.374.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 433.000 363.000 504.000 -310.000 -354.000
Likviditetsgrad 1 4.6 8.3 22.9 0.6 0.5
Likviditetsgrad 2 4.6 8.3 22.9 0.6 0.6
Soliditet -5.8 -22.6 -32.3 -47.4 -57.1
Resultatgrad 65.7 52.6 67.5 45.4 -36.7
Rentedekningsgrad 7.7 6.5 6.9 3.1 -2.4
Gjeldsgrad -18.2 -5.4 -4.1 -3.1 -2.8
Total kapitalrentabilitet 21.7 17.9 20.1 14.0 -10.6
Signatur
13.12.2011
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
13.12.2011
FRED PETER HOLLAND
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex