Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Slagenveien 2 As
Juridisk navn:  Slagenveien 2 As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23213500
Postboks 1593 Vika Støperigata 1 Fax:
0118 Oslo 250 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 999213995
Aksjekapital: 124.986 NOK
Etableringsdato: 5/24/2012
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
111.6%
Resultat  
  
111.49%
Egenkapital  
  
2.91%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.403.000 -12.100.000 1.400.000 1.400.000 1.929.000
Resultat: 1.392.000 -12.118.000 1.400.000 1.481.000 1.573.000
Egenkapital: 23.215.000 22.558.000 29.249.000 28.336.000 27.557.000
Regnskap for  Slagenveien 2 As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.403.000 -12.100.000 1.400.000 1.400.000 1.929.000
Driftskostnader -14.000 -19.000 -3.000 78.000 -907.000
Driftsresultat 1.390.000 -12.119.000 1.397.000 1.478.000 1.022.000
Finansinntekter 2.000 2.000 3.000 1.000 552.000
Finanskostnader 0 0 0 1.000 -1.000
Finans 2.000 2.000 3.000 2.000 551.000
Resultat før skatt 1.392.000 -12.118.000 1.400.000 1.481.000 1.573.000
Skattekostnad -531.000 2.686.000 -487.000 -702.000 -425.000
Årsresultat 861.000 -9.432.000 913.000 779.000 1.149.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 16.439.000 16.909.000 28.589.000 29.076.000 29.777.000
Sum omløpsmidler 7.041.000 5.666.000 3.160.000 1.761.000 760.000
Sum eiendeler 23.480.000 22.575.000 31.749.000 30.837.000 30.537.000
Sum opptjent egenkapital 5.586.000 4.929.000 11.619.000 10.707.000 9.928.000
Sum egenkapital 23.215.000 22.558.000 29.249.000 28.336.000 27.557.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 264.000 17.000 2.500.000 2.500.000 2.980.000
Sum gjeld og egenkapital 23.480.000 22.576.000 31.749.000 30.837.000 30.538.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 1.749.000
Andre inntekter 1.403.000 -12.100.000 1.400.000 1.400.000 180.000
Driftsinntekter 1.403.000 -12.100.000 1.400.000 1.400.000 1.929.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -14.000 -19.000 -3.000 78.000 -907.000
Driftskostnader -14.000 -19.000 -3.000 78.000 -907.000
Driftsresultat 1.390.000 -12.119.000 1.397.000 1.478.000 1.022.000
Finansinntekter 2.000 2.000 3.000 1.000 552.000
Finanskostnader 0 0 0 1.000 -1.000
Finans 2.000 2.000 3.000 2.000 551.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 861.000 -9.432.000 913.000 779.000 1.149.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 4.639.000 5.109.000 3.289.000 3.776.000 4.477.000
Fast eiendom 11.800.000 11.800.000 25.300.000 25.300.000 25.300.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 11.800.000 11.800.000 25.300.000 25.300.000 25.300.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 16.439.000 16.909.000 28.589.000 29.076.000 29.777.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 2.000 509.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 5.641.000 659.000 1.761.000 359.000 251.000
Sum omløpsmidler 7.041.000 5.666.000 3.160.000 1.761.000 760.000
Sum eiendeler 23.480.000 22.575.000 31.749.000 30.837.000 30.537.000
Sum opptjent egenkapital 5.586.000 4.929.000 11.619.000 10.707.000 9.928.000
Sum egenkapital 23.215.000 22.558.000 29.249.000 28.336.000 27.557.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 264.000 0 2.500.000 2.500.000 2.500.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 10.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 3.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 17.000 0 0 467.000
Sum kortsiktig gjeld 264.000 17.000 2.500.000 2.500.000 2.980.000
Sum gjeld og egenkapital 23.480.000 22.576.000 31.749.000 30.837.000 30.538.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.777.000 5.649.000 660.000 -739.000 -2.220.000
Likviditetsgrad 1 26.7 333.3 1.3 0.7 0.3
Likviditetsgrad 2 26.7 333.3 1.3 0.8 0.3
Soliditet 98.9 99.9 92.1 91.9 90.2
Resultatgrad 99.1 100.2 99.8 105.6 53.0
Rentedekningsgrad -1479.0 1574.0
Gjeldsgrad 0 0 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 5.9 -53.7 4.4 4.8 5.2
Signatur
22.10.2015
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex