Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Slagenveien 5- 13 AS
Juridisk navn:  Slagenveien 5- 13 AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33352737
Gipøveien 18 Gipøveien 18 Fax:
3140 Nøtterøy 3140 Nøtterøy
Fylke: Kommune:
Vestfold Nøtterøy
Org.nr: 891220162
Aksjekapital: 1.300.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 4/23/2007
Foretakstype: AS
Tidligere navn: krifi eiendom as
Regnskapsfører: Bdo As
Utvikling:
Omsetning  
  
-2.71%
Resultat  
  
136.78%
Egenkapital  
  
3.08%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 896.000 921.000 917.000 919.000 982.000
Resultat: 64.000 -174.000 345.000 -6.000 87.000
Egenkapital: 2.480.000 2.406.000 2.514.000 2.229.000 2.186.000
Regnskap for  Slagenveien 5- 13 AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 896.000 921.000 917.000 919.000 982.000
Driftskostnader -589.000 -848.000 -328.000 -692.000 -604.000
Driftsresultat 307.000 72.000 590.000 228.000 378.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -243.000 -246.000 -245.000 -234.000 -291.000
Finans -243.000 -246.000 -245.000 -234.000 -291.000
Resultat før skatt 64.000 -174.000 345.000 -6.000 87.000
Skattekostnad 10.000 66.000 -60.000 48.000 -24.000
Årsresultat 74.000 -108.000 285.000 43.000 64.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.115.000 8.275.000 8.435.000 8.595.000 8.755.000
Sum omløpsmidler 438.000 323.000 560.000 230.000 383.000
Sum eiendeler 8.553.000 8.598.000 8.995.000 8.825.000 9.138.000
Sum opptjent egenkapital 806.000 731.000 839.000 554.000 512.000
Sum egenkapital 2.480.000 2.406.000 2.514.000 2.229.000 2.186.000
Sum langsiktig gjeld 5.895.000 6.088.000 6.336.000 6.508.000 6.740.000
Sum kortsiktig gjeld 177.000 104.000 145.000 88.000 211.000
Sum gjeld og egenkapital 8.553.000 8.598.000 8.995.000 8.825.000 9.138.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 896.000 921.000 917.000 919.000 0
Andre inntekter 0 0 0 0 982.000
Driftsinntekter 896.000 921.000 917.000 919.000 982.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -302.000 -479.000 0 0 0
Avskrivning -160.000 -160.000 -160.000 -160.000 -167.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -127.000 -209.000 -168.000 -532.000 -437.000
Driftskostnader -589.000 -848.000 -328.000 -692.000 -604.000
Driftsresultat 307.000 72.000 590.000 228.000 378.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -243.000 -246.000 -245.000 -234.000 -291.000
Finans -243.000 -246.000 -245.000 -234.000 -291.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 74.000 -108.000 285.000 43.000 64.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 8.115.000 8.275.000 8.435.000 8.595.000 8.755.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 8.115.000 8.275.000 8.435.000 8.595.000 8.755.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 8.115.000 8.275.000 8.435.000 8.595.000 8.755.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 77.000 5.000 19.000 41.000 49.000
Andre fordringer 348.000 189.000 477.000 108.000 288.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 13.000 129.000 65.000 80.000 46.000
Sum omløpsmidler 438.000 323.000 560.000 230.000 383.000
Sum eiendeler 8.553.000 8.598.000 8.995.000 8.825.000 9.138.000
Sum opptjent egenkapital 806.000 731.000 839.000 554.000 512.000
Sum egenkapital 2.480.000 2.406.000 2.514.000 2.229.000 2.186.000
Sum avsetninger til forpliktelser 550.000 560.000 626.000 586.000 634.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 5.895.000 6.088.000 6.336.000 6.508.000 6.740.000
Leverandørgjeld 6.000 14.000 66.000 50.000 128.000
Betalbar skatt 0 0 20.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 68.000 79.000 56.000 26.000 56.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 104.000 11.000 3.000 11.000 27.000
Sum kortsiktig gjeld 177.000 104.000 145.000 88.000 211.000
Sum gjeld og egenkapital 8.553.000 8.598.000 8.995.000 8.825.000 9.138.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 261.000 219.000 415.000 142.000 172.000
Likviditetsgrad 1 2.5 3.1 3.9 2.6 1.8
Likviditetsgrad 2 2.5 3.1 3.9 2.7 1.9
Soliditet 2 2 27.9 25.3 23.9
Resultatgrad 34.3 7.8 64.3 24.8 38.5
Rentedekningsgrad 1.3 0.3 2.4 1.0 1.3
Gjeldsgrad 2.4 2.6 2.6 3.0 3.2
Total kapitalrentabilitet 3.6 0.8 6.6 2.6 4.1
Signatur
26.09.2016
STYRETS LEDER ALENE.
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
26.09.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex