Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Slagenveien 57 As
Juridisk navn:  Slagenveien 57 As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95221315
Kilgata 5A Kilgata 5A Fax:
3217 Sandefjord 3217 Sandefjord
Fylke: Kommune:
Vestfold Sandefjord
Org.nr: 917309558
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 5/30/2016
Foretakstype: AS
Revisor: Enter Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
4.46%
Resultat  
  
13.84%
Egenkapital  
  
5.67%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 3.585.000 3.432.000 3.299.000
Resultat: 724.000 636.000 722.000
Egenkapital: 15.956.000 15.100.000 14.671.000
Regnskap for  Slagenveien 57 As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 3.585.000 3.432.000 3.299.000
Driftskostnader -2.381.000 -2.444.000 -1.862.000
Driftsresultat 1.204.000 988.000 1.436.000
Finansinntekter 3.000 3.000 93.000
Finanskostnader -484.000 -355.000 -808.000
Finans -481.000 -352.000 -715.000
Resultat før skatt 724.000 636.000 722.000
Skattekostnad 132.000 147.000 -72.000
Årsresultat 856.000 783.000 650.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 39.203.000 40.124.000 41.054.000
Sum omløpsmidler 1.552.000 1.412.000 4.666.000
Sum eiendeler 40.755.000 41.536.000 45.720.000
Sum opptjent egenkapital 1.284.000 429.000 0
Sum egenkapital 15.956.000 15.100.000 14.671.000
Sum langsiktig gjeld 24.297.000 19.552.000 20.553.000
Sum kortsiktig gjeld 502.000 6.885.000 10.495.000
Sum gjeld og egenkapital 40.754.000 41.537.000 45.719.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.585.000 3.410.000 3.260.000
Andre inntekter 0 22.000 39.000
Driftsinntekter 3.585.000 3.432.000 3.299.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -767.000 -780.000 0
Avskrivning -922.000 -929.000 -946.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -692.000 -735.000 -916.000
Driftskostnader -2.381.000 -2.444.000 -1.862.000
Driftsresultat 1.204.000 988.000 1.436.000
Finansinntekter 3.000 3.000 93.000
Finanskostnader -484.000 -355.000 -808.000
Finans -481.000 -352.000 -715.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 -100.000 -10.000.000
Årsresultat 856.000 783.000 650.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 39.203.000 40.124.000 41.054.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 39.203.000 40.124.000 41.054.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 39.203.000 40.124.000 41.054.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 558.000 506.000 449.000
Andre fordringer 12.000 12.000 3.833.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 983.000 894.000 384.000
Sum omløpsmidler 1.552.000 1.412.000 4.666.000
Sum eiendeler 40.755.000 41.536.000 45.720.000
Sum opptjent egenkapital 1.284.000 429.000 0
Sum egenkapital 15.956.000 15.100.000 14.671.000
Sum avsetninger til forpliktelser 6.635.000 7.052.000 7.473.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 6.254.000 0
Sum langsiktig gjeld 24.297.000 19.552.000 20.553.000
Leverandørgjeld 18.000 0 0
Betalbar skatt 285.000 194.000 290.000
Skyldig offentlige avgifter 109.000 224.000 176.000
Utbytte 0 -100.000 -10.000.000
Annen kortsiktig gjeld 90.000 114.000 29.000
Sum kortsiktig gjeld 502.000 6.885.000 10.495.000
Sum gjeld og egenkapital 40.754.000 41.537.000 45.719.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.050.000 -5.473.000 -5.829.000
Likviditetsgrad 1 3.1 0.2 0.4
Likviditetsgrad 2 3.1 0.2 0.4
Soliditet 39.2 36.4 32.1
Resultatgrad 33.6 28.8 43.5
Rentedekningsgrad 2.5 2.8 1.8
Gjeldsgrad 1.6 1.8 2.1
Total kapitalrentabilitet 3 2.4 3.3
Signatur
01.07.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
01.07.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex