Slagenveien 67 AS
Juridisk navn:  Slagenveien 67 AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67926000
Postboks 52 Solheimveien 7 Fax: 67926123
1471 Lørenskog 1461 Lørenskog
Fylke: Kommune:
Akershus Lørenskog
Org.nr: 990337403
Aksjekapital: 200.000 NOK
Etableringsdato: 9/21/2006
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
1.15%
Resultat  
  
9.94%
Egenkapital  
  
0.35%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 7.496.000 7.411.000 7.159.000 6.967.000 6.836.000
Resultat: 4.612.000 4.195.000 4.864.000 4.751.000 4.860.000
Egenkapital: 69.728.000 69.488.000 69.124.000 68.736.000 68.187.000
Regnskap for  Slagenveien 67 AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 7.496.000 7.411.000 7.159.000 6.967.000 6.836.000
Driftskostnader -2.984.000 -3.290.000 -2.368.000 -2.272.000 -2.022.000
Driftsresultat 4.512.000 4.122.000 4.791.000 4.695.000 4.814.000
Finansinntekter 105.000 78.000 78.000 59.000 46.000
Finanskostnader -5.000 -5.000 -4.000 -3.000 0
Finans 100.000 73.000 74.000 56.000 46.000
Resultat før skatt 4.612.000 4.195.000 4.864.000 4.751.000 4.860.000
Skattekostnad -989.000 -937.000 -1.150.000 -1.159.000 -1.312.000
Årsresultat 3.624.000 3.258.000 3.714.000 3.592.000 3.548.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 74.238.000 76.142.000 76.049.000 66.232.000 67.768.000
Sum omløpsmidler 2.430.000 224.000 199.000 9.262.000 6.333.000
Sum eiendeler 76.668.000 76.366.000 76.248.000 75.494.000 74.101.000
Sum opptjent egenkapital 5.289.000 5.049.000 4.685.000 4.297.000 3.749.000
Sum egenkapital 69.728.000 69.488.000 69.124.000 68.736.000 68.187.000
Sum langsiktig gjeld 1.591.000 1.614.000 1.591.000 1.550.000 1.518.000
Sum kortsiktig gjeld 5.350.000 5.264.000 5.532.000 5.207.000 4.396.000
Sum gjeld og egenkapital 76.669.000 76.366.000 76.247.000 75.493.000 74.101.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 7.496.000 7.411.000 7.159.000 6.967.000 6.836.000
Driftsinntekter 7.496.000 7.411.000 7.159.000 6.967.000 6.836.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -1.795.000 -1.699.000 -1.699.000 -1.692.000 -1.683.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.189.000 -1.591.000 -669.000 -580.000 -339.000
Driftskostnader -2.984.000 -3.290.000 -2.368.000 -2.272.000 -2.022.000
Driftsresultat 4.512.000 4.122.000 4.791.000 4.695.000 4.814.000
Finansinntekter 105.000 78.000 78.000 59.000 46.000
Finanskostnader -5.000 -5.000 -4.000 -3.000 0
Finans 100.000 73.000 74.000 56.000 46.000
Konsernbidrag -3.384.000 -2.894.000 -3.326.000 -3.044.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 3.624.000 3.258.000 3.714.000 3.592.000 3.548.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 62.455.000 63.914.000 64.703.000 66.232.000 67.768.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 62.455.000 63.914.000 64.703.000 66.232.000 67.768.000
Sum finansielle anleggsmidler 11.783.000 12.228.000 11.346.000 0 0
Sum anleggsmidler 74.238.000 76.142.000 76.049.000 66.232.000 67.768.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 2.124.000 0 0 0 0
Andre fordringer 306.000 224.000 199.000 9.262.000 199.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 2.430.000 224.000 199.000 9.262.000 6.333.000
Sum eiendeler 76.668.000 76.366.000 76.248.000 75.494.000 74.101.000
Sum opptjent egenkapital 5.289.000 5.049.000 4.685.000 4.297.000 3.749.000
Sum egenkapital 69.728.000 69.488.000 69.124.000 68.736.000 68.187.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.591.000 1.614.000 1.591.000 1.550.000 1.518.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 4.114.000
Sum langsiktig gjeld 1.591.000 1.614.000 1.591.000 1.550.000 1.518.000
Leverandørgjeld 954.000 555.000 37.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 121.000 288.000 291.000 282.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 772.000 746.000 0
Sum kortsiktig gjeld 5.350.000 5.264.000 5.532.000 5.207.000 4.396.000
Sum gjeld og egenkapital 76.669.000 76.366.000 76.247.000 75.493.000 74.101.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -2.920.000 -5.040.000 -5.333.000 4.055.000 1.937.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0 0 1.8 1.4
Likviditetsgrad 2 0.5 0 0 1.8 1.5
Soliditet 90.9 9 90.7 91.0 92.0
Resultatgrad 60.2 55.6 66.9 67.4 70.4
Rentedekningsgrad 902.4 824.4 1197.8 1584.7
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 6 5.5 6.4 6.3 6.6
Signatur
12.01.2018
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP
Prokurister
12.01.2018
PROKURA
HOWARD THOMAS DEREK ALEXANDE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex