Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Slagenveien Autosenter AS
Juridisk navn:  Slagenveien Autosenter AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33312758
Slagenveien 46 Slagenveien 46 Fax: 33317406
3117 Tønsberg 3117 Tønsberg
Fylke: Kommune:
Vestfold Tønsberg
Org.nr: 977021243
Aksjekapital: 150.000 NOK
Antall ansatte: 17
Etableringsdato: 12/4/1996
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorhuset AS
Utvikling:
Omsetning  
  
3.26%
Resultat  
  
185.93%
Egenkapital  
  
132.89%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 12.164.000 11.780.000 12.221.000 11.870.000 12.144.000
Resultat: 226.000 -263.000 125.000 42.000 13.000
Egenkapital: 347.000 149.000 412.000 335.000 342.000
Regnskap for  Slagenveien Autosenter AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 12.164.000 11.780.000 12.221.000 11.870.000 12.144.000
Driftskostnader -11.913.000 -12.027.000 -12.072.000 -11.802.000 -12.116.000
Driftsresultat 251.000 -247.000 149.000 67.000 28.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -25.000 -17.000 -25.000 -25.000 -16.000
Finans -25.000 -17.000 -25.000 -25.000 -16.000
Resultat før skatt 226.000 -263.000 125.000 42.000 13.000
Skattekostnad -28.000 0 -48.000 -48.000 -4.000
Årsresultat 198.000 -263.000 77.000 -6.000 9.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 412.000 487.000 591.000 669.000 612.000
Sum omløpsmidler 1.176.000 817.000 1.489.000 1.052.000 1.099.000
Sum eiendeler 1.588.000 1.304.000 2.080.000 1.721.000 1.711.000
Sum opptjent egenkapital 197.000 -1.000 262.000 185.000 192.000
Sum egenkapital 347.000 149.000 412.000 335.000 342.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.241.000 1.155.000 1.668.000 1.385.000 1.369.000
Sum gjeld og egenkapital 1.588.000 1.304.000 2.080.000 1.720.000 1.711.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 12.099.000 11.704.000 12.148.000 11.822.000 12.100.000
Andre inntekter 65.000 76.000 73.000 48.000 45.000
Driftsinntekter 12.164.000 11.780.000 12.221.000 11.870.000 12.144.000
Varekostnad -5.202.000 -5.163.000 -5.425.000 -5.186.000 -5.462.000
Lønninger -3.406.000 -3.319.000 -3.283.000 -3.218.000 -2.936.000
Avskrivning -68.000 -104.000 -103.000 -77.000 -84.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.237.000 -3.441.000 -3.261.000 -3.321.000 -3.634.000
Driftskostnader -11.913.000 -12.027.000 -12.072.000 -11.802.000 -12.116.000
Driftsresultat 251.000 -247.000 149.000 67.000 28.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -25.000 -17.000 -25.000 -25.000 -16.000
Finans -25.000 -17.000 -25.000 -25.000 -16.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 198.000 -263.000 77.000 -6.000 9.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 380.000 408.000 408.000 456.000 505.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 19.000 41.000 114.000 190.000 65.000
Driftsløsøre 14.000 38.000 69.000 23.000 42.000
Sum varige driftsmidler 33.000 79.000 183.000 213.000 107.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 412.000 487.000 591.000 669.000 612.000
Varebeholdning 626.000 607.000 690.000 632.000 646.000
Kundefordringer 24.000 36.000 1.000 6.000 15.000
Andre fordringer 12.000 19.000 54.000 43.000 54.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 514.000 156.000 744.000 371.000 384.000
Sum omløpsmidler 1.176.000 817.000 1.489.000 1.052.000 1.099.000
Sum eiendeler 1.588.000 1.304.000 2.080.000 1.721.000 1.711.000
Sum opptjent egenkapital 197.000 -1.000 262.000 185.000 192.000
Sum egenkapital 347.000 149.000 412.000 335.000 342.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 572.000 551.000 907.000 817.000 792.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 401.000 299.000 365.000 338.000 326.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 269.000 305.000 396.000 230.000 251.000
Sum kortsiktig gjeld 1.241.000 1.155.000 1.668.000 1.385.000 1.369.000
Sum gjeld og egenkapital 1.588.000 1.304.000 2.080.000 1.720.000 1.711.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -65.000 -338.000 -179.000 -333.000 -270.000
Likviditetsgrad 1 0.9 0.7 0.9 0.8 0.8
Likviditetsgrad 2 0.4 0.2 0.5 0.4 0.4
Soliditet 21.9 11.4 19.8 19.5 20.0
Resultatgrad 2.1 -2.1 1.2 0.6 0.2
Rentedekningsgrad 1 -14.5 6 2.7 1.8
Gjeldsgrad 3.6 7.8 4 4.1 4.0
Total kapitalrentabilitet 15.8 -18.9 7.2 3.9 1.6
Signatur
11.10.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
11.10.2011
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex