Slagfjellet As
Juridisk navn:  Slagfjellet As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 48056362
Nesnaveien 400 Nesnaveien 400 Fax:
8616 Mo i Rana 8616 Mo i Rana
Fylke: Kommune:
Nordland Rana
Org.nr: 997117581
Aksjekapital: 400.000 NOK
Etableringsdato: 7/5/2011 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-53.61%
Resultat  
  
-377.27%
Egenkapital  
  
-5.31%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 122.000 263.000 155.000 208.000 245.000
Resultat: -61.000 22.000 -56.000 13.000 32.000
Egenkapital: 838.000 885.000 867.000 908.000 897.000
Regnskap for  Slagfjellet As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 122.000 263.000 155.000 208.000 245.000
Driftskostnader -180.000 -233.000 -204.000 -193.000 -213.000
Driftsresultat -57.000 29.000 -50.000 14.000 32.000
Finansinntekter 0 0 0 0 4.000
Finanskostnader -4.000 -7.000 -6.000 -1.000 -5.000
Finans -4.000 -7.000 -6.000 -1.000 -1.000
Resultat før skatt -61.000 22.000 -56.000 13.000 32.000
Skattekostnad 14.000 -5.000 15.000 -2.000 -10.000
Årsresultat -46.000 18.000 -41.000 11.000 22.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 629.000 738.000 848.000 957.000 661.000
Sum omløpsmidler 281.000 287.000 280.000 189.000 511.000
Sum eiendeler 910.000 1.025.000 1.128.000 1.146.000 1.172.000
Sum opptjent egenkapital 436.000 482.000 465.000 506.000 495.000
Sum egenkapital 838.000 885.000 867.000 908.000 897.000
Sum langsiktig gjeld 4.000 19.000 14.000 29.000 27.000
Sum kortsiktig gjeld 68.000 122.000 246.000 209.000 248.000
Sum gjeld og egenkapital 910.000 1.025.000 1.127.000 1.146.000 1.172.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 122.000 263.000 155.000 208.000 245.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 122.000 263.000 155.000 208.000 245.000
Varekostnad 0 0 0 -8.000 0
Lønninger -6.000 -5.000 -5.000 -5.000 -9.000
Avskrivning -109.000 -109.000 -109.000 -84.000 -47.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -65.000 -119.000 -90.000 -96.000 -157.000
Driftskostnader -180.000 -233.000 -204.000 -193.000 -213.000
Driftsresultat -57.000 29.000 -50.000 14.000 32.000
Finansinntekter 0 0 0 0 4.000
Finanskostnader -4.000 -7.000 -6.000 -1.000 -5.000
Finans -4.000 -7.000 -6.000 -1.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -46.000 18.000 -41.000 11.000 22.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
Maskiner anlegg 360.000 436.000 511.000 586.000 257.000
Driftsløsøre 169.000 203.000 237.000 270.000 304.000
Sum varige driftsmidler 629.000 738.000 848.000 957.000 661.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 629.000 738.000 848.000 957.000 661.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 58.000 86.000 16.000 81.000 163.000
Andre fordringer 0 0 0 64.000 54.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 223.000 201.000 263.000 44.000 293.000
Sum omløpsmidler 281.000 287.000 280.000 189.000 511.000
Sum eiendeler 910.000 1.025.000 1.128.000 1.146.000 1.172.000
Sum opptjent egenkapital 436.000 482.000 465.000 506.000 495.000
Sum egenkapital 838.000 885.000 867.000 908.000 897.000
Sum avsetninger til forpliktelser 4.000 19.000 14.000 29.000 27.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.000 19.000 14.000 29.000 27.000
Leverandørgjeld 0 0 0 5.000 2.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 17.000 39.000 20.000 0 4.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 50.000 83.000 226.000 204.000 241.000
Sum kortsiktig gjeld 68.000 122.000 246.000 209.000 248.000
Sum gjeld og egenkapital 910.000 1.025.000 1.127.000 1.146.000 1.172.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 213.000 165.000 34.000 -20.000 263.000
Likviditetsgrad 1 4.1 2.4 1.1 0.9 2.1
Likviditetsgrad 2 4.1 2.4 1.1 1.0 2.1
Soliditet 92.1 86.3 76.9 79.2 76.5
Resultatgrad -46.7 1 -32.3 6.7 13.1
Rentedekningsgrad -14.3 4.1 -8.3 14.0 7.2
Gjeldsgrad 0.1 0.2 0.3 0.3 0.3
Total kapitalrentabilitet -6.3 2.8 -4.4 1.2 3.1
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex