Slagkraft AS
Juridisk navn:  Slagkraft AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92095670
V/ Erik Lerdahl Tarjodd Bondes Vei 38B V/ Erik Lerdahl Tarjodd Bondes Vei 38B Fax:
4032 Stavanger 4032 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 994444654
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 8/10/2009
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Summarum As
Utvikling:
Omsetning  
  
-20.19%
Resultat  
  
-178.48%
Egenkapital  
  
-8.38%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 415.000 520.000 711.000 1.148.000 289.000
Resultat: -62.000 79.000 296.000 641.000 -100.000
Egenkapital: 678.000 740.000 741.000 595.000 219.000
Regnskap for  Slagkraft AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 415.000 520.000 711.000 1.148.000 289.000
Driftskostnader -477.000 -442.000 -415.000 -508.000 -390.000
Driftsresultat -62.000 78.000 297.000 640.000 -101.000
Finansinntekter 0 1.000 0 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 -1.000 0 0
Finans 0 1.000 -1.000 1.000 1.000
Resultat før skatt -62.000 79.000 296.000 641.000 -100.000
Skattekostnad 0 -20.000 -75.000 -147.000 0
Årsresultat -62.000 59.000 221.000 494.000 -100.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 831.000 936.000 1.022.000 1.103.000 286.000
Sum eiendeler 831.000 936.000 1.022.000 1.103.000 286.000
Sum opptjent egenkapital 578.000 640.000 641.000 495.000 119.000
Sum egenkapital 678.000 740.000 741.000 595.000 219.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 153.000 197.000 281.000 509.000 67.000
Sum gjeld og egenkapital 831.000 937.000 1.022.000 1.104.000 286.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 415.000 520.000 711.000 1.040.000 289.000
Andre inntekter 0 0 0 108.000 0
Driftsinntekter 415.000 520.000 711.000 1.148.000 289.000
Varekostnad -53.000 -19.000 -15.000 -32.000 -3.000
Lønninger -286.000 -305.000 -265.000 -310.000 -307.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -138.000 -118.000 -135.000 -166.000 -80.000
Driftskostnader -477.000 -442.000 -415.000 -508.000 -390.000
Driftsresultat -62.000 78.000 297.000 640.000 -101.000
Finansinntekter 0 1.000 0 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 -1.000 0 0
Finans 0 1.000 -1.000 1.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -60.000 -75.000 -118.000 0
Årsresultat -62.000 59.000 221.000 494.000 -100.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 143.000 73.000 92.000 98.000 17.000
Kundefordringer 0 27.000 242.000 0 151.000
Andre fordringer 17.000 1.000 0 0 1.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 671.000 835.000 687.000 1.005.000 117.000
Sum omløpsmidler 831.000 936.000 1.022.000 1.103.000 286.000
Sum eiendeler 831.000 936.000 1.022.000 1.103.000 286.000
Sum opptjent egenkapital 578.000 640.000 641.000 495.000 119.000
Sum egenkapital 678.000 740.000 741.000 595.000 219.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 46.000 2.000 2.000 5.000 0
Betalbar skatt 0 20.000 75.000 147.000 0
Skyldig offentlige avgifter 24.000 87.000 106.000 212.000 23.000
Utbytte 0 -60.000 -75.000 -118.000 0
Annen kortsiktig gjeld 83.000 27.000 23.000 144.000 44.000
Sum kortsiktig gjeld 153.000 197.000 281.000 509.000 67.000
Sum gjeld og egenkapital 831.000 937.000 1.022.000 1.104.000 286.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 678.000 739.000 741.000 594.000 219.000
Likviditetsgrad 1 5.4 4.8 3.6 2.2 4.3
Likviditetsgrad 2 4.5 4.4 3.3 2.0 4.1
Soliditet 81.6 7 72.5 53.9 76.6
Resultatgrad -14.9 1 41.8 55.7 -34.9
Rentedekningsgrad 2
Gjeldsgrad 0.2 0.3 0.4 0.9 0.3
Total kapitalrentabilitet -7.5 8.4 29.1 58.1 -35.0
Signatur
18.04.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
18.04.2012
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex