Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Slagmaskin AS
Juridisk navn:  Slagmaskin AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97018325
Dammen 153 Dammen 153 Fax:
3652 Hovin I Telemark 3652 Hovin I Telemark
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Tinn
Org.nr: 963432984
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/29/1992
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ecit Viken As
Utvikling:
Omsetning  
  
-70.23%
Resultat  
  
-308.02%
Egenkapital  
  
-54.6%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 465.000 1.562.000 1.653.000 1.662.000 1.663.000
Resultat: -493.000 237.000 -89.000 -93.000 -148.000
Egenkapital: 410.000 903.000 813.000 887.000 963.000
Regnskap for  Slagmaskin AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 465.000 1.562.000 1.653.000 1.662.000 1.663.000
Driftskostnader -964.000 -1.324.000 -1.740.000 -1.763.000 -1.821.000
Driftsresultat -499.000 237.000 -87.000 -102.000 -157.000
Finansinntekter 6.000 0 0 10.000 9.000
Finanskostnader 0 0 -3.000 -2.000 0
Finans 6.000 0 -3.000 8.000 9.000
Resultat før skatt -493.000 237.000 -89.000 -93.000 -148.000
Skattekostnad 0 -147.000 15.000 18.000 31.000
Årsresultat -493.000 90.000 -74.000 -76.000 -117.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 17.000 838.000 1.026.000 943.000 919.000
Sum omløpsmidler 661.000 473.000 199.000 562.000 265.000
Sum eiendeler 678.000 1.311.000 1.225.000 1.505.000 1.184.000
Sum opptjent egenkapital 310.000 803.000 713.000 787.000 863.000
Sum egenkapital 410.000 903.000 813.000 887.000 963.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 268.000 409.000 413.000 618.000 221.000
Sum gjeld og egenkapital 678.000 1.312.000 1.226.000 1.505.000 1.184.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 465.000 1.173.000 1.653.000 1.635.000 1.663.000
Andre inntekter 0 388.000 0 27.000 0
Driftsinntekter 465.000 1.562.000 1.653.000 1.662.000 1.663.000
Varekostnad -300.000 -317.000 -147.000 -205.000 -43.000
Lønninger -322.000 -201.000 -546.000 -588.000 -583.000
Avskrivning -14.000 -151.000 -239.000 -235.000 -247.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -328.000 -655.000 -808.000 -735.000 -948.000
Driftskostnader -964.000 -1.324.000 -1.740.000 -1.763.000 -1.821.000
Driftsresultat -499.000 237.000 -87.000 -102.000 -157.000
Finansinntekter 6.000 0 0 10.000 9.000
Finanskostnader 0 0 -3.000 -2.000 0
Finans 6.000 0 -3.000 8.000 9.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -493.000 90.000 -74.000 -76.000 -117.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 147.000 132.000 114.000
Fast eiendom 0 0 111.000 252.000 393.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 17.000 32.000 184.000 281.000 282.000
Sum varige driftsmidler 17.000 32.000 295.000 533.000 675.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 806.000 585.000 277.000 131.000
Sum anleggsmidler 17.000 838.000 1.026.000 943.000 919.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 52.000 401.000 17.000 453.000 329.000
Andre fordringer 39.000 63.000 182.000 98.000 -65.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 570.000 10.000 0 11.000 1.000
Sum omløpsmidler 661.000 473.000 199.000 562.000 265.000
Sum eiendeler 678.000 1.311.000 1.225.000 1.505.000 1.184.000
Sum opptjent egenkapital 310.000 803.000 713.000 787.000 863.000
Sum egenkapital 410.000 903.000 813.000 887.000 963.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 17.000 5.000 34.000 311.000 33.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 22.000 136.000 82.000 93.000 77.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 229.000 268.000 296.000 215.000 111.000
Sum kortsiktig gjeld 268.000 409.000 413.000 618.000 221.000
Sum gjeld og egenkapital 678.000 1.312.000 1.226.000 1.505.000 1.184.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 393.000 64.000 -214.000 -56.000 44.000
Likviditetsgrad 1 2.5 1.2 0.5 0.9 1.2
Likviditetsgrad 2 2.5 1.2 0.5 0.9 1.2
Soliditet 60.5 68.8 66.3 58.9 81.3
Resultatgrad -107.3 15.2 -5.3 -6.1 -9.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.7 0.5 0.5 0.7 0.2
Total kapitalrentabilitet -72.7 18.1 -7.1 -6.1 -12.5
Signatur
08.08.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
08.08.2016
PROKURA HVER FOR SEG
RAMSJØ RONALD KOLBJØRN VILHEL
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex