Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Slamsug AS
Juridisk navn:  Slamsug AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90058753
Alvikvegen 201A Alvikvegen 201A Fax: 70145991
6019 Ålesund 6019 Ålesund
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Ålesund
Org.nr: 936688853
Aksjekapital: 520.000 NOK
Antall ansatte: 15
Etableringsdato: 3/25/1985
Foretakstype: AS
Revisor: Moa Revisjon AS
Regnskapsfører: Admento As
Utvikling:
Omsetning  
  
-2.16%
Resultat  
  
60.03%
Egenkapital  
  
5.14%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 21.108.000 21.575.000 16.818.000 15.119.000 14.422.000
Resultat: 1.037.000 648.000 1.712.000 1.186.000 1.169.000
Egenkapital: 6.099.000 5.801.000 5.605.000 5.300.000 4.901.000
Regnskap for  Slamsug AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 21.108.000 21.575.000 16.818.000 15.119.000 14.422.000
Driftskostnader -20.041.000 -20.864.000 -15.109.000 -13.906.000 -13.165.000
Driftsresultat 1.067.000 711.000 1.709.000 1.213.000 1.256.000
Finansinntekter 9.000 28.000 127.000 140.000 14.000
Finanskostnader -39.000 -91.000 -124.000 -167.000 -101.000
Finans -30.000 -63.000 3.000 -27.000 -87.000
Resultat før skatt 1.037.000 648.000 1.712.000 1.186.000 1.169.000
Skattekostnad -239.000 -152.000 -407.000 -287.000 -332.000
Årsresultat 798.000 496.000 1.305.000 898.000 836.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.090.000 4.170.000 3.448.000 2.717.000 2.776.000
Sum omløpsmidler 5.580.000 6.312.000 8.084.000 7.487.000 5.726.000
Sum eiendeler 10.670.000 10.482.000 11.532.000 10.204.000 8.502.000
Sum opptjent egenkapital 5.579.000 5.281.000 5.085.000 4.780.000 4.381.000
Sum egenkapital 6.099.000 5.801.000 5.605.000 5.300.000 4.901.000
Sum langsiktig gjeld 256.000 1.049.000 1.723.000 1.571.000 571.000
Sum kortsiktig gjeld 4.315.000 3.631.000 4.202.000 3.333.000 3.031.000
Sum gjeld og egenkapital 10.670.000 10.481.000 11.530.000 10.204.000 8.503.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 19.782.000 21.546.000 16.737.000 15.119.000 12.153.000
Andre inntekter 1.326.000 29.000 81.000 0 2.268.000
Driftsinntekter 21.108.000 21.575.000 16.818.000 15.119.000 14.422.000
Varekostnad -3.097.000 -3.868.000 -1.318.000 -1.895.000 -1.152.000
Lønninger -6.469.000 -6.234.000 -5.722.000 -5.212.000 -4.647.000
Avskrivning -1.187.000 -1.185.000 -959.000 -827.000 -672.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -9.288.000 -9.577.000 -7.110.000 -5.972.000 -6.694.000
Driftskostnader -20.041.000 -20.864.000 -15.109.000 -13.906.000 -13.165.000
Driftsresultat 1.067.000 711.000 1.709.000 1.213.000 1.256.000
Finansinntekter 9.000 28.000 127.000 140.000 14.000
Finanskostnader -39.000 -91.000 -124.000 -167.000 -101.000
Finans -30.000 -63.000 3.000 -27.000 -87.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -500.000 -300.000 -1.000.000 -500.000 0
Årsresultat 798.000 496.000 1.305.000 898.000 836.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 90.000 0 0
Driftsløsøre 3.433.000 4.170.000 3.358.000 2.717.000 2.776.000
Sum varige driftsmidler 3.433.000 4.170.000 3.448.000 2.717.000 2.776.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.657.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 5.090.000 4.170.000 3.448.000 2.717.000 2.776.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 3.270.000 2.453.000 2.923.000 1.739.000 698.000
Andre fordringer 556.000 1.830.000 1.074.000 1.131.000 997.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.754.000 2.029.000 385.000 324.000 367.000
Sum omløpsmidler 5.580.000 6.312.000 8.084.000 7.487.000 5.726.000
Sum eiendeler 10.670.000 10.482.000 11.532.000 10.204.000 8.502.000
Sum opptjent egenkapital 5.579.000 5.281.000 5.085.000 4.780.000 4.381.000
Sum egenkapital 6.099.000 5.801.000 5.605.000 5.300.000 4.901.000
Sum avsetninger til forpliktelser 232.000 208.000 271.000 339.000 286.000
Gjeld til kredittinstitutt 500.000 300.000 989.000 543.000 328.000
Sum langsiktig gjeld 256.000 1.049.000 1.723.000 1.571.000 571.000
Leverandørgjeld 1.260.000 1.606.000 999.000 873.000 1.197.000
Betalbar skatt 215.000 215.000 475.000 234.000 0
Skyldig offentlige avgifter 937.000 734.000 978.000 747.000 635.000
Utbytte -500.000 -300.000 -1.000.000 -500.000 0
Annen kortsiktig gjeld 1.403.000 777.000 762.000 937.000 872.000
Sum kortsiktig gjeld 4.315.000 3.631.000 4.202.000 3.333.000 3.031.000
Sum gjeld og egenkapital 10.670.000 10.481.000 11.530.000 10.204.000 8.503.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.265.000 2.681.000 3.882.000 4.154.000 2.695.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.7 1.9 2.2 1.9
Likviditetsgrad 2 1.3 1.7 1.9 2.2 1.9
Soliditet 57.2 55.3 48.6 51.9 57.6
Resultatgrad 5.1 3.3 10.2 8 8.7
Rentedekningsgrad 27.4 7.8 13.8 7.3 12.6
Gjeldsgrad 0.7 0.8 1.1 0.9 0.7
Total kapitalrentabilitet 10.1 7.1 15.9 13.3 14.9
Signatur
06.02.2020
DAGLIG LEDER OG ETT STYREMEDLEM SAMMEN ELLER AV TO STYRE-
MEDLEMMER SAMMEN.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex