Slettås Vann- Og Avløpsteknikk As
Juridisk navn:  Slettås Vann- Og Avløpsteknikk As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40090050
Grønøra Vest Furumoen 1 Grønøra Vest Furumoen 1 Fax:
7310 Gjølme 7310 Gjølme
Fylke: Kommune:
Sør-Trøndelag Orkdal
Org.nr: 913726529
Aksjekapital: 489.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 5/1/2014 1
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorgruppen Orkla Trøndelag As
Utvikling:
Omsetning  
  
17.29%
Resultat  
  
-43.21%
Egenkapital  
  
32.6%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 14.932.000 12.731.000 8.739.000 6.588.000 1.420.000
Resultat: 506.000 891.000 -252.000 15.000 337.000
Egenkapital: 1.635.000 1.233.000 515.000 280.000 266.000
Regnskap for  Slettås Vann- Og Avløpsteknikk As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 14.932.000 12.731.000 8.739.000 6.588.000 1.420.000
Driftskostnader -13.797.000 -11.368.000 -8.579.000 -6.501.000 -1.082.000
Driftsresultat 1.135.000 1.362.000 159.000 87.000 338.000
Finansinntekter 7.000 5.000 4.000 1.000 0
Finanskostnader -638.000 -476.000 -415.000 -72.000 -2.000
Finans -631.000 -471.000 -411.000 -71.000 -2.000
Resultat før skatt 506.000 891.000 -252.000 15.000 337.000
Skattekostnad -105.000 -173.000 28.000 -2.000 -91.000
Årsresultat 401.000 719.000 -224.000 14.000 246.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 11.924.000 8.922.000 9.351.000 8.823.000 439.000
Sum omløpsmidler 3.108.000 2.439.000 2.233.000 1.046.000 904.000
Sum eiendeler 15.032.000 11.361.000 11.584.000 9.869.000 1.343.000
Sum opptjent egenkapital 1.155.000 754.000 35.000 259.000 246.000
Sum egenkapital 1.635.000 1.233.000 515.000 280.000 266.000
Sum langsiktig gjeld 9.677.000 7.723.000 8.475.000 7.950.000 282.000
Sum kortsiktig gjeld 3.720.000 2.405.000 2.594.000 1.640.000 794.000
Sum gjeld og egenkapital 15.032.000 11.362.000 11.584.000 9.870.000 1.343.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 14.174.000 10.386.000 8.334.000 6.587.000 1.420.000
Andre inntekter 758.000 2.345.000 405.000 0 0
Driftsinntekter 14.932.000 12.731.000 8.739.000 6.588.000 1.420.000
Varekostnad -1.009.000 -725.000 -542.000 -896.000 -62.000
Lønninger -5.811.000 -4.585.000 -3.392.000 -1.962.000 -224.000
Avskrivning -806.000 -875.000 -872.000 -283.000 -15.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -6.171.000 -5.183.000 -3.729.000 -3.360.000 -781.000
Driftskostnader -13.797.000 -11.368.000 -8.579.000 -6.501.000 -1.082.000
Driftsresultat 1.135.000 1.362.000 159.000 87.000 338.000
Finansinntekter 7.000 5.000 4.000 1.000 0
Finanskostnader -638.000 -476.000 -415.000 -72.000 -2.000
Finans -631.000 -471.000 -411.000 -71.000 -2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 401.000 719.000 -224.000 14.000 246.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 241.000 274.000 271.000 0
Maskiner anlegg 4.761.000 4.886.000 4.960.000 570.000 0
Driftsløsøre 6.949.000 3.768.000 4.084.000 7.554.000 438.000
Sum varige driftsmidler 11.710.000 8.895.000 9.318.000 8.395.000 438.000
Sum finansielle anleggsmidler 214.000 28.000 33.000 428.000 1.000
Sum anleggsmidler 11.924.000 8.922.000 9.351.000 8.823.000 439.000
Varebeholdning 30.000 52.000 52.000 96.000 6.000
Kundefordringer 2.142.000 1.347.000 1.738.000 539.000 849.000
Andre fordringer 105.000 564.000 170.000 342.000 36.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 831.000 476.000 273.000 69.000 13.000
Sum omløpsmidler 3.108.000 2.439.000 2.233.000 1.046.000 904.000
Sum eiendeler 15.032.000 11.361.000 11.584.000 9.869.000 1.343.000
Sum opptjent egenkapital 1.155.000 754.000 35.000 259.000 246.000
Sum egenkapital 1.635.000 1.233.000 515.000 280.000 266.000
Sum avsetninger til forpliktelser 277.000 173.000 0 28.000 26.000
Gjeld til kredittinstitutt 823.000 538.000 877.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 9.677.000 7.723.000 8.475.000 7.950.000 282.000
Leverandørgjeld 1.493.000 841.000 1.009.000 758.000 599.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 65.000
Skyldig offentlige avgifter 1.004.000 710.000 438.000 603.000 46.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 401.000 315.000 269.000 278.000 84.000
Sum kortsiktig gjeld 3.720.000 2.405.000 2.594.000 1.640.000 794.000
Sum gjeld og egenkapital 15.032.000 11.362.000 11.584.000 9.870.000 1.343.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -612.000 34.000 -361.000 -594.000 110.000
Likviditetsgrad 1 0.8 1 0.9 0.6 1.1
Likviditetsgrad 2 0.8 1 0.8 0.6 1.2
Soliditet 10.9 10.9 4.4 2.8 19.8
Resultatgrad 7.6 10.7 1.8 1.3 23.8
Rentedekningsgrad 1.8 2.9 0.4 1.2 169.0
Gjeldsgrad 8.2 8.2 21.5 34.3 4.0
Total kapitalrentabilitet 7.6 1 1.4 0.9 25.2
Signatur
25.04.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
SIGNATUR
SLETTÅS FRANK
Prokurister
25.04.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex