Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sletteberg & Aarflot AS
Juridisk navn:  Sletteberg & Aarflot AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22571025
Gjerdet Gjerdet Fax:
6037 Eidsnes 6037 Eidsnes
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Sula
Org.nr: 931599941
Aksjekapital: 100.224 NOK
Etableringsdato: 1/2/1980 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
600%
Resultat  
  
165%
Egenkapital  
  
13%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 35.000 5.000 21.000 17.000 21.000
Resultat: 13.000 -20.000 -2.000 -12.000 -3.000
Egenkapital: 113.000 100.000 120.000 123.000 134.000
Regnskap for  Sletteberg & Aarflot AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 35.000 5.000 21.000 17.000 21.000
Driftskostnader -23.000 -26.000 -23.000 -29.000 -25.000
Driftsresultat 13.000 -21.000 -2.000 -12.000 -4.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 13.000 -20.000 -2.000 -12.000 -3.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 13.000 -20.000 -2.000 -12.000 -3.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000
Sum omløpsmidler 36.000 23.000 43.000 45.000 57.000
Sum eiendeler 113.000 100.000 120.000 122.000 134.000
Sum opptjent egenkapital 12.000 0 20.000 22.000 34.000
Sum egenkapital 113.000 100.000 120.000 123.000 134.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.000 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 113.000 100.000 120.000 122.000 134.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 35.000 5.000 21.000 17.000 21.000
Driftsinntekter 35.000 5.000 21.000 17.000 21.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -23.000 -26.000 -23.000 -29.000 -25.000
Driftskostnader -23.000 -26.000 -23.000 -29.000 -25.000
Driftsresultat 13.000 -21.000 -2.000 -12.000 -4.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 13.000 -20.000 -2.000 -12.000 -3.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 15.000 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 21.000 23.000 43.000 45.000 57.000
Sum omløpsmidler 36.000 23.000 43.000 45.000 57.000
Sum eiendeler 113.000 100.000 120.000 122.000 134.000
Sum opptjent egenkapital 12.000 0 20.000 22.000 34.000
Sum egenkapital 113.000 100.000 120.000 123.000 134.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.000 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.000 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 113.000 100.000 120.000 122.000 134.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 35.000 23.000 43.000 45.000 57.000
Likviditetsgrad 1 3
Likviditetsgrad 2 3 0 0 0.0 0.0
Soliditet 99.1 1 1 100.0 100.0
Resultatgrad 37.1 -9.5 -70.6 -19.0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet 11.4 -1.7 -9.8 -3.0
Signatur
16.12.2011
STYRETS FORMANN.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex