Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sletten Næring As
Juridisk navn:  Sletten Næring As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 84 Bussesund Fax:
5399 Bekkjarvik 5394 Kolbeinsvik
Fylke: Kommune:
Hordaland Austevoll
Org.nr: 918709851
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 1/21/2017
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Tveit Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
209.68%
Resultat  
  
854.55%
Egenkapital  
  
433.93%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 480.000 155.000
Resultat: 315.000 33.000
Egenkapital: 299.000 56.000
Regnskap for  Sletten Næring As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 480.000 155.000
Driftskostnader -164.000 -122.000
Driftsresultat 315.000 33.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt 315.000 33.000
Skattekostnad -72.000 -7.000
Årsresultat 242.000 26.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 20.000 0
Sum omløpsmidler 548.000 211.000
Sum eiendeler 568.000 211.000
Sum opptjent egenkapital 269.000 26.000
Sum egenkapital 299.000 56.000
Sum langsiktig gjeld 1.000 0
Sum kortsiktig gjeld 269.000 154.000
Sum gjeld og egenkapital 569.000 210.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 251.000 155.000
Andre inntekter 228.000 0
Driftsinntekter 480.000 155.000
Varekostnad -145.000 -102.000
Lønninger 0 0
Avskrivning -6.000 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -13.000 -20.000
Driftskostnader -164.000 -122.000
Driftsresultat 315.000 33.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 242.000 26.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 20.000 0
Sum varige driftsmidler 20.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 20.000 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 292.000 0
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 256.000 211.000
Sum omløpsmidler 548.000 211.000
Sum eiendeler 568.000 211.000
Sum opptjent egenkapital 269.000 26.000
Sum egenkapital 299.000 56.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.000 0
Leverandørgjeld 182.000 132.000
Betalbar skatt 72.000 7.000
Skyldig offentlige avgifter 9.000 11.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 6.000 5.000
Sum kortsiktig gjeld 269.000 154.000
Sum gjeld og egenkapital 569.000 210.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 279.000 57.000
Likviditetsgrad 1 2 1.4
Likviditetsgrad 2 2 1.4
Soliditet 52.5 26.7
Resultatgrad 65.6 21.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.9 2.8
Total kapitalrentabilitet 55.4 15.7
Signatur
01.05.2017
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
01.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex