Slettereit Eiendommer AS
Juridisk navn:  Slettereit Eiendommer AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Fax:
6037 Eidsnes 6037 Eidsnes
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Sula
Org.nr: 986583246
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 2/12/2004
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-31.25%
Egenkapital  
  
-1.07%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -21.000 -16.000 -30.000 -61.000 -100.000
Egenkapital: -1.987.000 -1.966.000 -1.950.000 -1.920.000 -1.859.000
Regnskap for  Slettereit Eiendommer AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -21.000 -16.000 -30.000 -60.000 -99.000
Driftsresultat -21.000 -16.000 -30.000 -61.000 -100.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -21.000 -16.000 -30.000 -61.000 -100.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -21.000 -16.000 -30.000 -61.000 -100.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 2.000 9.000 44.000 44.000 44.000
Sum eiendeler 2.000 9.000 44.000 44.000 44.000
Sum opptjent egenkapital -2.087.000 -2.066.000 -2.050.000 -2.020.000 -1.959.000
Sum egenkapital -1.987.000 -1.966.000 -1.950.000 -1.920.000 -1.859.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.990.000 1.976.000 1.995.000 1.964.000 1.903.000
Sum gjeld og egenkapital 3.000 10.000 45.000 44.000 44.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 -16.000 -21.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -21.000 -16.000 -30.000 -44.000 -78.000
Driftskostnader -21.000 -16.000 -30.000 -60.000 -99.000
Driftsresultat -21.000 -16.000 -30.000 -61.000 -100.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -21.000 -16.000 -30.000 -61.000 -100.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 2.000 2.000 2.000 2.000
Kundefordringer 0 0 0 0 35.000
Andre fordringer 0 0 35.000 35.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.000 8.000 8.000 8.000 8.000
Sum omløpsmidler 2.000 9.000 44.000 44.000 44.000
Sum eiendeler 2.000 9.000 44.000 44.000 44.000
Sum opptjent egenkapital -2.087.000 -2.066.000 -2.050.000 -2.020.000 -1.959.000
Sum egenkapital -1.987.000 -1.966.000 -1.950.000 -1.920.000 -1.859.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 2.000 1.000 0 29.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 3.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.987.000 1.974.000 1.995.000 1.933.000 1.903.000
Sum kortsiktig gjeld 1.990.000 1.976.000 1.995.000 1.964.000 1.903.000
Sum gjeld og egenkapital 3.000 10.000 45.000 44.000 44.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.988.000 -1.967.000 -1.951.000 -1.920.000 -1.859.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0 0 0.0
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0 0.1
Soliditet -66233.3 - -4333.3 -4363.6 -4225.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad - -1.0
Total kapitalrentabilitet - -66.7 -138.6 -227.3
Signatur
07.06.2006
STYRELEIAR ÅLEINE.
Prokurister
07.06.2006
DAGLEG LEIAR ÅLEINE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex