Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Slettereit Eiendommer AS
Juridisk navn:  Slettereit Eiendommer AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Fax:
6037 Eidsnes 6037 Eidsnes
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Sula
Org.nr: 986583246
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 2/12/2004
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Completum As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
46.67%
Egenkapital  
  
-0.82%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 3.393.000
Resultat: -16.000 -30.000 -61.000 -100.000 -389.000
Egenkapital: -1.966.000 -1.950.000 -1.920.000 -1.859.000 -1.759.000
Regnskap for  Slettereit Eiendommer AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 3.393.000
Driftskostnader -16.000 -30.000 -60.000 -99.000 -3.719.000
Driftsresultat -16.000 -30.000 -61.000 -100.000 -327.000
Finansinntekter 0 0 0 0 2.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -63.000
Finans 0 0 0 0 -61.000
Resultat før skatt -16.000 -30.000 -61.000 -100.000 -389.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -16.000 -30.000 -61.000 -100.000 -389.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 9.000 44.000 44.000 44.000 46.000
Sum eiendeler 9.000 44.000 44.000 44.000 46.000
Sum opptjent egenkapital -2.066.000 -2.050.000 -2.020.000 -1.959.000 -1.859.000
Sum egenkapital -1.966.000 -1.950.000 -1.920.000 -1.859.000 -1.759.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.976.000 1.995.000 1.964.000 1.903.000 1.805.000
Sum gjeld og egenkapital 10.000 45.000 44.000 44.000 46.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 3.300.000
Andre inntekter 0 0 0 0 93.000
Driftsinntekter 0 0 0 0 3.393.000
Varekostnad 0 0 0 0 -3.567.000
Lønninger 0 0 -16.000 -21.000 -56.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -16.000 -30.000 -44.000 -78.000 -96.000
Driftskostnader -16.000 -30.000 -60.000 -99.000 -3.719.000
Driftsresultat -16.000 -30.000 -61.000 -100.000 -327.000
Finansinntekter 0 0 0 0 2.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -63.000
Finans 0 0 0 0 -61.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -16.000 -30.000 -61.000 -100.000 -389.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Kundefordringer 0 0 0 35.000 35.000
Andre fordringer 0 35.000 35.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 8.000 8.000 8.000 8.000 9.000
Sum omløpsmidler 9.000 44.000 44.000 44.000 46.000
Sum eiendeler 9.000 44.000 44.000 44.000 46.000
Sum opptjent egenkapital -2.066.000 -2.050.000 -2.020.000 -1.959.000 -1.859.000
Sum egenkapital -1.966.000 -1.950.000 -1.920.000 -1.859.000 -1.759.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.000 0 29.000 0 8.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 3.000 0 12.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.974.000 1.995.000 1.933.000 1.903.000 1.786.000
Sum kortsiktig gjeld 1.976.000 1.995.000 1.964.000 1.903.000 1.805.000
Sum gjeld og egenkapital 10.000 45.000 44.000 44.000 46.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.967.000 -1.951.000 -1.920.000 -1.859.000 -1.759.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0 0.0 0.0
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.1 0.1
Soliditet - -4333.3 -4363.6 -4225.0 -3823.9
Resultatgrad -9.6
Rentedekningsgrad -5.2
Gjeldsgrad - -1.0 -1.0
Total kapitalrentabilitet - -66.7 -138.6 -227.3 -706.5
Signatur
07.06.2006
STYRELEIAR ÅLEINE.
Prokurister
07.06.2006
DAGLEG LEIAR ÅLEINE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Presisering om tapt aksjekapital
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex