Slettestølen Utbygging AS
Juridisk navn:  Slettestølen Utbygging AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90163570
Olsvikveien 60A Olsvikveien 60A Fax:
5184 Olsvik 5184 Olsvik
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 995530783
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 5/7/2010 1
Foretakstype: AS
Revisor: Statsautorisert Revisor Trond Nysæther
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
8.16%
Egenkapital  
  
-38.09%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -709.000 -772.000 -301.000 -1.195.000 -35.000
Egenkapital: -2.574.000 -1.864.000 -1.491.000 -1.190.000 5.000
Regnskap for  Slettestølen Utbygging AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -43.000 -254.000 -282.000 -1.196.000 -35.000
Driftsresultat -43.000 -254.000 -282.000 -1.196.000 -35.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -666.000 -518.000 -19.000 0 0
Finans -666.000 -518.000 -19.000 0 0
Resultat før skatt -709.000 -772.000 -301.000 -1.195.000 -35.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -709.000 -772.000 -301.000 -1.195.000 -35.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 100.247.000 57.921.000 18.874.000 15.673.000 15.576.000
Sum eiendeler 100.247.000 57.921.000 18.874.000 15.673.000 15.576.000
Sum opptjent egenkapital -2.674.000 -1.964.000 -1.591.000 -1.290.000 -95.000
Sum egenkapital -2.574.000 -1.864.000 -1.491.000 -1.190.000 5.000
Sum langsiktig gjeld 92.487.000 50.797.000 16.201.000 16.201.000 15.562.000
Sum kortsiktig gjeld 10.334.000 8.988.000 4.164.000 662.000 9.000
Sum gjeld og egenkapital 100.247.000 57.921.000 18.874.000 15.673.000 15.576.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -43.000 -254.000 -282.000 -1.196.000 -35.000
Driftskostnader -43.000 -254.000 -282.000 -1.196.000 -35.000
Driftsresultat -43.000 -254.000 -282.000 -1.196.000 -35.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -666.000 -518.000 -19.000 0 0
Finans -666.000 -518.000 -19.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -709.000 -772.000 -301.000 -1.195.000 -35.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 99.207.000 56.633.000 18.779.000 15.576.000 15.576.000
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 1.030.000 1.130.000 95.000 95.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 11.000 158.000 0 2.000 0
Sum omløpsmidler 100.247.000 57.921.000 18.874.000 15.673.000 15.576.000
Sum eiendeler 100.247.000 57.921.000 18.874.000 15.673.000 15.576.000
Sum opptjent egenkapital -2.674.000 -1.964.000 -1.591.000 -1.290.000 -95.000
Sum egenkapital -2.574.000 -1.864.000 -1.491.000 -1.190.000 5.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 92.487.000 50.797.000 16.201.000 16.201.000 15.562.000
Leverandørgjeld 3.154.000 3.255.000 3.557.000 629.000 7.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 7.180.000 5.732.000 607.000 32.000 2.000
Sum kortsiktig gjeld 10.334.000 8.988.000 4.164.000 662.000 9.000
Sum gjeld og egenkapital 100.247.000 57.921.000 18.874.000 15.673.000 15.576.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 89.913.000 48.933.000 14.710.000 15.011.000 15.567.000
Likviditetsgrad 1 9.7 6.4 4 23.7 1730.7
Likviditetsgrad 2 0.1 0.1 0 0.2 0.1
Soliditet -2.6 -3.2 -7.9 -7.6 0.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.1 -0.5 -14.8
Gjeldsgrad -39.9 -32.1 -13.7 -14.2 3114.2
Total kapitalrentabilitet -0.4 -1.5 -7.6 -0.2
Signatur
23.01.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
23.01.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex