Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sletvold Arkitekter Mnal AS
Juridisk navn:  Sletvold Arkitekter Mnal AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90150020
Grubbegata 14 Grubbegata 14 Fax: 22556592
0179 Oslo 179 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 991667180
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 7/1/2007 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-353.33%
Egenkapital  
  
-29.82%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 287.000 550.000 790.000 365.000
Resultat: -228.000 90.000 58.000 417.000 -40.000
Egenkapital: 419.000 597.000 519.000 442.000 -14.000
Regnskap for  Sletvold Arkitekter Mnal AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 287.000 550.000 790.000 365.000
Driftskostnader -228.000 -190.000 -432.000 -371.000 -396.000
Driftsresultat -228.000 97.000 117.000 418.000 -31.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -7.000 -59.000 -1.000 -9.000
Finans 0 -7.000 -59.000 -1.000 -9.000
Resultat før skatt -228.000 90.000 58.000 417.000 -40.000
Skattekostnad 50.000 -12.000 18.000 39.000 0
Årsresultat -178.000 78.000 76.000 457.000 -40.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 217.000 167.000 179.000 144.000 0
Sum omløpsmidler 381.000 651.000 602.000 484.000 143.000
Sum eiendeler 598.000 818.000 781.000 628.000 143.000
Sum opptjent egenkapital 319.000 497.000 419.000 343.000 -114.000
Sum egenkapital 419.000 597.000 519.000 442.000 -14.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 179.000 221.000 262.000 186.000 158.000
Sum gjeld og egenkapital 598.000 818.000 781.000 629.000 144.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 287.000 500.000 790.000 365.000
Andre inntekter 0 0 50.000 0 0
Driftsinntekter 0 287.000 550.000 790.000 365.000
Varekostnad 0 -7.000 -4.000 -17.000 -125.000
Lønninger -29.000 -35.000 -263.000 -89.000 -95.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -199.000 -148.000 -165.000 -265.000 -176.000
Driftskostnader -228.000 -190.000 -432.000 -371.000 -396.000
Driftsresultat -228.000 97.000 117.000 418.000 -31.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -7.000 -59.000 -1.000 -9.000
Finans 0 -7.000 -59.000 -1.000 -9.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -178.000 78.000 76.000 457.000 -40.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 217.000 167.000 179.000 144.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 217.000 167.000 179.000 144.000 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 25.000 324.000 429.000 308.000 116.000
Andre fordringer 354.000 324.000 167.000 127.000 25.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.000 3.000 6.000 50.000 2.000
Sum omløpsmidler 381.000 651.000 602.000 484.000 143.000
Sum eiendeler 598.000 818.000 781.000 628.000 143.000
Sum opptjent egenkapital 319.000 497.000 419.000 343.000 -114.000
Sum egenkapital 419.000 597.000 519.000 442.000 -14.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 11.000 43.000 14.000 0 7.000
Betalbar skatt 0 0 17.000 104.000 0
Skyldig offentlige avgifter 13.000 51.000 96.000 81.000 149.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 155.000 127.000 135.000 0 1.000
Sum kortsiktig gjeld 179.000 221.000 262.000 186.000 158.000
Sum gjeld og egenkapital 598.000 818.000 781.000 629.000 144.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 202.000 430.000 340.000 298.000 -15.000
Likviditetsgrad 1 2.1 2.9 2.3 2.6 0.9
Likviditetsgrad 2 2.1 2.9 2.3 2.6 1.0
Soliditet 70.1 7 66.5 70.4 -9.7
Resultatgrad 33.8 21.3 52.9 -8.5
Rentedekningsgrad 13.9 2 4 -3.4
Gjeldsgrad 0.4 0.4 0.5 0.4 -11.3
Total kapitalrentabilitet -38.1 11.9 1 66.6 -21.5
Signatur
18.03.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
18.03.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex