Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sliping Og Honing AS
Juridisk navn:  Sliping Og Honing AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90752218
Helmikhølen 21 Helmikhølen 21 Fax: 52976784
4362 Vigrestad 4362 Vigrestad
Fylke: Kommune:
Rogaland
Org.nr: 992231513
Aksjekapital: 300.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 11/15/2007
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-48.72%
Resultat  
  
-542.48%
Egenkapital  
  
-116.72%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.341.000 2.615.000 1.594.000 1.581.000 3.047.000
Resultat: -726.000 -113.000 -421.000 -615.000 21.000
Egenkapital: -102.000 610.000 696.000 1.010.000 1.447.000
Regnskap for  Sliping Og Honing AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.341.000 2.615.000 1.594.000 1.581.000 3.047.000
Driftskostnader -1.930.000 -2.581.000 -1.865.000 -2.030.000 -2.807.000
Driftsresultat -589.000 32.000 -271.000 -449.000 239.000
Finansinntekter 8.000 0 0 0 0
Finanskostnader -145.000 -145.000 -151.000 -167.000 -219.000
Finans -137.000 -145.000 -151.000 -167.000 -219.000
Resultat før skatt -726.000 -113.000 -421.000 -615.000 21.000
Skattekostnad 13.000 27.000 107.000 178.000 -6.000
Årsresultat -712.000 -86.000 -315.000 -437.000 15.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.515.000 3.937.000 4.173.000 4.626.000 5.138.000
Sum omløpsmidler 267.000 976.000 95.000 212.000 851.000
Sum eiendeler 3.782.000 4.913.000 4.268.000 4.838.000 5.989.000
Sum opptjent egenkapital -402.000 310.000 396.000 710.000 1.147.000
Sum egenkapital -102.000 610.000 696.000 1.010.000 1.447.000
Sum langsiktig gjeld 3.377.000 3.566.000 2.880.000 3.166.000 3.593.000
Sum kortsiktig gjeld 508.000 737.000 691.000 662.000 948.000
Sum gjeld og egenkapital 3.783.000 4.913.000 4.267.000 4.838.000 5.988.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.341.000 2.615.000 1.594.000 1.581.000 3.047.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.341.000 2.615.000 1.594.000 1.581.000 3.047.000
Varekostnad -20.000 -99.000 -118.000 -41.000 -202.000
Lønninger -1.090.000 -1.135.000 -804.000 -919.000 -1.287.000
Avskrivning -437.000 -464.000 -469.000 -531.000 -532.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -383.000 -883.000 -474.000 -539.000 -786.000
Driftskostnader -1.930.000 -2.581.000 -1.865.000 -2.030.000 -2.807.000
Driftsresultat -589.000 32.000 -271.000 -449.000 239.000
Finansinntekter 8.000 0 0 0 0
Finanskostnader -145.000 -145.000 -151.000 -167.000 -219.000
Finans -137.000 -145.000 -151.000 -167.000 -219.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -712.000 -86.000 -315.000 -437.000 15.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 3.116.000 3.214.000 3.227.000 3.317.000 3.407.000
Maskiner anlegg 165.000 184.000 75.000 114.000 145.000
Driftsløsøre 234.000 538.000 871.000 1.196.000 1.586.000
Sum varige driftsmidler 3.515.000 3.937.000 4.173.000 4.626.000 5.138.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 3.515.000 3.937.000 4.173.000 4.626.000 5.138.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 216.000 800.000 142.000 154.000 371.000
Andre fordringer 1.000 108.000 14.000 15.000 14.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 50.000 67.000 0 44.000 467.000
Sum omløpsmidler 267.000 976.000 95.000 212.000 851.000
Sum eiendeler 3.782.000 4.913.000 4.268.000 4.838.000 5.989.000
Sum opptjent egenkapital -402.000 310.000 396.000 710.000 1.147.000
Sum egenkapital -102.000 610.000 696.000 1.010.000 1.447.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 13.000 40.000 147.000 325.000
Gjeld til kredittinstitutt 202.000 282.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.377.000 3.566.000 2.880.000 3.166.000 3.593.000
Leverandørgjeld 33.000 82.000 23.000 15.000 61.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 73.000
Skyldig offentlige avgifter 111.000 191.000 87.000 44.000 167.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 161.000 183.000 582.000 604.000 647.000
Sum kortsiktig gjeld 508.000 737.000 691.000 662.000 948.000
Sum gjeld og egenkapital 3.783.000 4.913.000 4.267.000 4.838.000 5.988.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -241.000 239.000 -596.000 -450.000 -97.000
Likviditetsgrad 1 0.5 1.3 0.1 0.3 0.9
Likviditetsgrad 2 0.5 1.3 0.1 0.4 0.9
Soliditet -2.7 12.4 16.3 20.9 24.2
Resultatgrad -43.9 1.2 -28.4 7.8
Rentedekningsgrad -4.1 0.2 -1.8 -2.7 1.1
Gjeldsgrad -38.1 7.1 5.1 3.8 3.1
Total kapitalrentabilitet -15.4 0.7 -6.4 -9.3 4.0
Signatur
21.12.2012
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I
FELLESSKAP.
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex