Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Slogen Invest AS
Juridisk navn:  Slogen Invest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70199500
Sundevegen Sundevegen Fax: 70199501
6037 Eidsnes 6037 Eidsnes
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Sula
Org.nr: 985416664
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 1/12/2003
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorgruppen Møre AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
1058.62%
Egenkapital  
  
-63.55%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 336.000 29.000 83.000 -396.000 -131.000
Egenkapital: 152.000 417.000 385.000 298.000 689.000
Regnskap for  Slogen Invest AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -14.000 -13.000 -17.000 -17.000 -61.000
Driftsresultat -14.000 -13.000 -17.000 -17.000 -61.000
Finansinntekter 350.000 41.000 99.000 -380.000 -68.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -1.000
Finans 350.000 41.000 99.000 -380.000 -69.000
Resultat før skatt 336.000 29.000 83.000 -396.000 -131.000
Skattekostnad -1.000 3.000 4.000 5.000 16.000
Årsresultat 335.000 32.000 87.000 -391.000 -115.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 1.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 152.000 453.000 427.000 341.000 737.000
Sum eiendeler 152.000 454.000 427.000 341.000 737.000
Sum opptjent egenkapital 52.000 317.000 285.000 198.000 589.000
Sum egenkapital 152.000 417.000 385.000 298.000 689.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 2.000 6.000 11.000
Sum kortsiktig gjeld 0 37.000 40.000 37.000 37.000
Sum gjeld og egenkapital 152.000 454.000 427.000 341.000 737.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -14.000 -13.000 -17.000 -17.000 -61.000
Driftskostnader -14.000 -13.000 -17.000 -17.000 -61.000
Driftsresultat -14.000 -13.000 -17.000 -17.000 -61.000
Finansinntekter 350.000 41.000 99.000 -380.000 -68.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -1.000
Finans 350.000 41.000 99.000 -380.000 -69.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 335.000 32.000 87.000 -391.000 -115.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 1.000 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 1.000 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 385.000 343.000 244.000 330.000
Kasse, bank 152.000 68.000 83.000 97.000 408.000
Sum omløpsmidler 152.000 453.000 427.000 341.000 737.000
Sum eiendeler 152.000 454.000 427.000 341.000 737.000
Sum opptjent egenkapital 52.000 317.000 285.000 198.000 589.000
Sum egenkapital 152.000 417.000 385.000 298.000 689.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 2.000 6.000 11.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 3.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 2.000 6.000 11.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 37.000 37.000 37.000 37.000
Sum kortsiktig gjeld 0 37.000 40.000 37.000 37.000
Sum gjeld og egenkapital 152.000 454.000 427.000 341.000 737.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 152.000 416.000 387.000 304.000 700.000
Likviditetsgrad 1 12.2 10.7 9.2 19.9
Likviditetsgrad 2 0 12.2 10.7 9.3 20.0
Soliditet 1 91.9 90.2 87.4 93.5
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -129.0
Gjeldsgrad 0 0.1 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 221.1 6.2 19.2 -116.4 -17.5
Signatur
26.03.2010
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex