Slorkjen As
Juridisk navn:  Slorkjen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Vassneshaugen 2 Vassneshaugen 2 Fax:
5394 Kolbeinsvik 5394 Kolbeinsvik
Fylke: Kommune:
Hordaland Austevoll
Org.nr: 919438398
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 8/3/2017 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Storebø Økonomi Og Rekneskap, Siv.Øk
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 0
Resultat: -408.000
Egenkapital: -288.000
Regnskap for  Slorkjen As
Resultat 2018
Driftsinntekter 0
Driftskostnader -367.000
Driftsresultat -368.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -41.000
Finans -41.000
Resultat før skatt -408.000
Skattekostnad 90.000
Årsresultat -318.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.989.000
Sum omløpsmidler 46.000
Sum eiendeler 2.035.000
Sum opptjent egenkapital -318.000
Sum egenkapital -288.000
Sum langsiktig gjeld 2.323.000
Sum kortsiktig gjeld 1.000
Sum gjeld og egenkapital 2.036.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 0
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning -309.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -58.000
Driftskostnader -367.000
Driftsresultat -368.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -41.000
Finans -41.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -318.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 90.000
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 1.900.000
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 1.989.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 1.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 45.000
Sum omløpsmidler 46.000
Sum eiendeler 2.035.000
Sum opptjent egenkapital -318.000
Sum egenkapital -288.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 2.323.000
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 1.000
Sum kortsiktig gjeld 1.000
Sum gjeld og egenkapital 2.036.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 45.000
Likviditetsgrad 1 4
Likviditetsgrad 2 4
Soliditet -14.1
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -8.1
Total kapitalrentabilitet -18.1
Signatur
22.08.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
22.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex