Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Småen N-7-tf As
Juridisk navn:  Småen N-7-tf As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Beisfjordveien 13 Eide i Skrovkjosen Fax:
8514 Narvik 8540 Ballangen
Fylke: Kommune:
Nordland Ballangen
Org.nr: 916610211
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 1/2/2016 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
206.45%
Resultat  
  
-12.5%
Egenkapital  
  
15.91%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 95.000 31.000 119.000
Resultat: 7.000 8.000 13.000
Egenkapital: 51.000 44.000 35.000
Regnskap for  Småen N-7-tf As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 95.000 31.000 119.000
Driftskostnader -87.000 -23.000 -105.000
Driftsresultat 7.000 8.000 13.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt 7.000 8.000 13.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 7.000 8.000 13.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 20.000 20.000 20.000
Sum omløpsmidler 54.000 26.000 63.000
Sum eiendeler 74.000 46.000 83.000
Sum opptjent egenkapital 29.000 22.000 13.000
Sum egenkapital 51.000 44.000 35.000
Sum langsiktig gjeld 23.000 5.000 0
Sum kortsiktig gjeld -1.000 -2.000 48.000
Sum gjeld og egenkapital 73.000 47.000 83.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 95.000 31.000 119.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 95.000 31.000 119.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -87.000 -23.000 -105.000
Driftskostnader -87.000 -23.000 -105.000
Driftsresultat 7.000 8.000 13.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 7.000 8.000 13.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 20.000 20.000 20.000
Sum varige driftsmidler 20.000 20.000 20.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 20.000 20.000 20.000
Varebeholdning 0 6.000 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 0 0 1.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 54.000 20.000 62.000
Sum omløpsmidler 54.000 26.000 63.000
Sum eiendeler 74.000 46.000 83.000
Sum opptjent egenkapital 29.000 22.000 13.000
Sum egenkapital 51.000 44.000 35.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 23.000 5.000 0
Leverandørgjeld 0 0 0
Betalbar skatt -2.000 -3.000 0
Skyldig offentlige avgifter 2.000 1.000 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 48.000
Sum kortsiktig gjeld -1.000 -2.000 48.000
Sum gjeld og egenkapital 73.000 47.000 83.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 55.000 28.000 15.000
Likviditetsgrad 1 1.3
Likviditetsgrad 2 1.3
Soliditet 69.9 93.6 42.2
Resultatgrad 7.4 25.8 10.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.4 0.1 1.4
Total kapitalrentabilitet 9.6 1 15.7
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER ALENE.
SIGNATUR
STRØMSNES SVEN HARALD
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex