Sma Nordland AS
Juridisk navn:  Sma Nordland AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 75136443
C/O Statskog Sf Eiaveien 5 Misvær Fax: 75136867
8208 Fauske 8100 Misvær
Fylke: Kommune:
Nordland Bodø
Org.nr: 984534701
Aksjekapital: 5.500.000 NOK
Etableringsdato: 6/4/2002 1
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
7.14%
Resultat  
  
36.34%
Egenkapital  
  
8.61%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 30.000 28.000 42.000 0 0
Resultat: -431.000 -677.000 -492.000 -452.000 -365.000
Egenkapital: 4.654.000 4.285.000 3.761.000 4.254.000 6.109.000
Regnskap for  Sma Nordland AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 30.000 28.000 42.000 0 0
Driftskostnader -464.000 -694.000 -523.000 -453.000 -373.000
Driftsresultat -434.000 -666.000 -482.000 -454.000 -373.000
Finansinntekter 3.000 1.000 3.000 3.000 9.000
Finanskostnader 0 -12.000 -14.000 -1.000 -1.000
Finans 3.000 -11.000 -11.000 2.000 8.000
Resultat før skatt -431.000 -677.000 -492.000 -452.000 -365.000
Skattekostnad 0 0 0 0 99.000
Årsresultat -431.000 -677.000 -492.000 -452.000 -266.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.752.000 4.429.000 4.441.000 4.458.000 5.831.000
Sum omløpsmidler 12.000 138.000 77.000 205.000 355.000
Sum eiendeler 4.764.000 4.567.000 4.518.000 4.663.000 6.186.000
Sum opptjent egenkapital -1.546.000 -1.115.000 -1.539.000 -1.046.000 0
Sum egenkapital 4.654.000 4.285.000 3.761.000 4.254.000 6.109.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 700.000 300.000 0
Sum kortsiktig gjeld 110.000 283.000 57.000 110.000 77.000
Sum gjeld og egenkapital 4.764.000 4.568.000 4.518.000 4.664.000 6.186.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 30.000 0 0 0 0
Andre inntekter 0 28.000 42.000 0 0
Driftsinntekter 30.000 28.000 42.000 0 0
Varekostnad 0 0 0 -51.000 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 -100.000 -133.000 -133.000 -133.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -464.000 -594.000 -390.000 -269.000 -240.000
Driftskostnader -464.000 -694.000 -523.000 -453.000 -373.000
Driftsresultat -434.000 -666.000 -482.000 -454.000 -373.000
Finansinntekter 3.000 1.000 3.000 3.000 9.000
Finanskostnader 0 -12.000 -14.000 -1.000 -1.000
Finans 3.000 -11.000 -11.000 2.000 8.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -431.000 -677.000 -492.000 -452.000 -266.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 4.752.000 4.429.000 4.341.000 4.225.000 5.465.000
Fast eiendom 0 0 100.000 233.000 367.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 100.000 233.000 367.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 4.752.000 4.429.000 4.441.000 4.458.000 5.831.000
Varebeholdning 0 0 0 0 51.000
Kundefordringer 10.000 0 0 15.000 0
Andre fordringer 0 0 0 2.000 6.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.000 138.000 77.000 189.000 297.000
Sum omløpsmidler 12.000 138.000 77.000 205.000 355.000
Sum eiendeler 4.764.000 4.567.000 4.518.000 4.663.000 6.186.000
Sum opptjent egenkapital -1.546.000 -1.115.000 -1.539.000 -1.046.000 0
Sum egenkapital 4.654.000 4.285.000 3.761.000 4.254.000 6.109.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 16.000 197.000 8.000 0 70.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 700.000 300.000 0
Leverandørgjeld 94.000 71.000 49.000 110.000 7.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 15.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 110.000 283.000 57.000 110.000 77.000
Sum gjeld og egenkapital 4.764.000 4.568.000 4.518.000 4.664.000 6.186.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -98.000 -145.000 20.000 95.000 278.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.5 1.4 1.9 4.6
Likviditetsgrad 2 0.1 0.5 1.4 1.9 4.0
Soliditet 97.7 93.8 83.2 91.2 98.8
Resultatgrad -1446.7 -2378.6 -1147.6
Rentedekningsgrad -55.5 -34.4 -451.0 -364.0
Gjeldsgrad 0 0.1 0.2 0.1 0.0
Total kapitalrentabilitet - -14.6 -10.6 -9.7 -5.9
Signatur
14.09.2012
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I
FELLESSKAP.
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I
FELLESSKAP.
Prokurister
14.09.2012
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex