Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Smarte Energi Systemer Norge As
Juridisk navn:  Smarte Energi Systemer Norge As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 94009300
Skvadronvegen 3 Skvadronvegen 3 Fax:
4050 Sola 4050 Sola
Fylke: Kommune:
Rogaland Sola
Org.nr: 912719855
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 9/23/2013
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Sr-Bank Forretningspartn
Utvikling:
Omsetning  
  
49%
Resultat  
  
85.84%
Egenkapital  
  
-4.77%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.749.000 1.845.000 864.000 779.000 458.000
Resultat: -31.000 -219.000 -339.000 -138.000 43.000
Egenkapital: -681.000 -650.000 -432.000 -93.000 45.000
Regnskap for  Smarte Energi Systemer Norge As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.749.000 1.845.000 864.000 779.000 458.000
Driftskostnader -2.789.000 -2.064.000 -1.199.000 -882.000 -415.000
Driftsresultat -40.000 -219.000 -334.000 -104.000 43.000
Finansinntekter 25.000 3.000 6.000 0 0
Finanskostnader -16.000 -3.000 -11.000 -34.000 0
Finans 9.000 0 -5.000 -34.000 0
Resultat før skatt -31.000 -219.000 -339.000 -138.000 43.000
Skattekostnad 0 0 0 0 -6.000
Årsresultat -31.000 -219.000 -339.000 -138.000 37.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 661.000 346.000 269.000 272.000 360.000
Sum eiendeler 661.000 346.000 269.000 272.000 360.000
Sum opptjent egenkapital -711.000 -680.000 -462.000 -123.000 15.000
Sum egenkapital -681.000 -650.000 -432.000 -93.000 45.000
Sum langsiktig gjeld 245.000 245.000 135.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.098.000 751.000 566.000 364.000 315.000
Sum gjeld og egenkapital 662.000 346.000 269.000 271.000 360.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.748.000 1.845.000 864.000 779.000 458.000
Andre inntekter 1.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 2.749.000 1.845.000 864.000 779.000 458.000
Varekostnad -1.894.000 -1.402.000 -554.000 -616.000 -313.000
Lønninger -436.000 -163.000 -304.000 -2.000 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -459.000 -499.000 -341.000 -264.000 -102.000
Driftskostnader -2.789.000 -2.064.000 -1.199.000 -882.000 -415.000
Driftsresultat -40.000 -219.000 -334.000 -104.000 43.000
Finansinntekter 25.000 3.000 6.000 0 0
Finanskostnader -16.000 -3.000 -11.000 -34.000 0
Finans 9.000 0 -5.000 -34.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -31.000 -219.000 -339.000 -138.000 37.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 70.000 174.000 192.000
Kundefordringer 560.000 221.000 114.000 64.000 45.000
Andre fordringer 12.000 124.000 3.000 6.000 32.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 90.000 1.000 82.000 27.000 92.000
Sum omløpsmidler 661.000 346.000 269.000 272.000 360.000
Sum eiendeler 661.000 346.000 269.000 272.000 360.000
Sum opptjent egenkapital -711.000 -680.000 -462.000 -123.000 15.000
Sum egenkapital -681.000 -650.000 -432.000 -93.000 45.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 65.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 245.000 245.000 135.000 0 0
Leverandørgjeld 489.000 313.000 75.000 20.000 258.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 6.000
Skyldig offentlige avgifter 98.000 93.000 57.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 446.000 345.000 434.000 345.000 51.000
Sum kortsiktig gjeld 1.098.000 751.000 566.000 364.000 315.000
Sum gjeld og egenkapital 662.000 346.000 269.000 271.000 360.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -437.000 -405.000 -297.000 -92.000 45.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0.5 0.5 0.7 1.1
Likviditetsgrad 2 0.6 0.5 0.4 0.3 0.6
Soliditet -102.9 -187.9 -160.6 -34.3 12.5
Resultatgrad -1.5 -11.9 -38.7 -13.4 9.4
Rentedekningsgrad -2.5 -30.4 -3.1
Gjeldsgrad -1.5 -1.6 -3.9 7.0
Total kapitalrentabilitet -2.3 -62.4 -121.9 -38.4 11.9
Signatur
26.02.2016
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex