Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Smedsvig Landskapsarkitekter AS
Juridisk navn:  Smedsvig Eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55210470
Øvre Korskirkesmauet 2B Øvre Korskirkesmauet 2B Fax: 55210480
5018 Bergen 5018 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 956119758
Aksjekapital: 112.500 NOK
Etableringsdato: 12/28/1989
Foretakstype: AS
Revisor: Forum Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
6122.22%
Egenkapital  
  
2.54%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 859.000 9.171.000 6.678.000
Resultat: 560.000 9.000 763.000 1.605.000 964.000
Egenkapital: 2.338.000 2.280.000 2.768.000 2.384.000 2.883.000
Regnskap for  Smedsvig Landskapsarkitekter AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 859.000 9.171.000 6.678.000
Driftskostnader -28.000 -7.000 -117.000 -7.585.000 -5.576.000
Driftsresultat -28.000 -7.000 742.000 1.587.000 1.102.000
Finansinntekter 588.000 18.000 23.000 18.000 14.000
Finanskostnader 0 -2.000 -3.000 -1.000 -152.000
Finans 588.000 16.000 20.000 17.000 -138.000
Resultat før skatt 560.000 9.000 763.000 1.605.000 964.000
Skattekostnad -2.000 3.000 -178.000 -404.000 -304.000
Årsresultat 558.000 12.000 584.000 1.201.000 660.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 120.000 1.149.000 941.000 919.000 778.000
Sum omløpsmidler 2.330.000 1.867.000 2.597.000 5.026.000 3.918.000
Sum eiendeler 2.450.000 3.016.000 3.538.000 5.945.000 4.696.000
Sum opptjent egenkapital 2.226.000 2.168.000 2.656.000 2.272.000 2.770.000
Sum egenkapital 2.338.000 2.280.000 2.768.000 2.384.000 2.883.000
Sum langsiktig gjeld 82.000 102.000 541.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 30.000 633.000 228.000 3.561.000 1.813.000
Sum gjeld og egenkapital 2.451.000 3.016.000 3.538.000 5.946.000 4.696.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 68.000 9.171.000 6.678.000
Andre inntekter 0 0 791.000 0 0
Driftsinntekter 0 0 859.000 9.171.000 6.678.000
Varekostnad 0 0 0 -373.000 -264.000
Lønninger 0 0 1.000 -5.671.000 -3.838.000
Avskrivning 0 0 0 -54.000 -72.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -28.000 -7.000 -118.000 -1.487.000 -1.402.000
Driftskostnader -28.000 -7.000 -117.000 -7.585.000 -5.576.000
Driftsresultat -28.000 -7.000 742.000 1.587.000 1.102.000
Finansinntekter 588.000 18.000 23.000 18.000 14.000
Finanskostnader 0 -2.000 -3.000 -1.000 -152.000
Finans 588.000 16.000 20.000 17.000 -138.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -500.000 -200.000 -1.700.000 0
Årsresultat 558.000 12.000 584.000 1.201.000 660.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 22.000 23.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 197.000 175.000
Sum varige driftsmidler 0 0 0 197.000 175.000
Sum finansielle anleggsmidler 120.000 1.149.000 941.000 701.000 581.000
Sum anleggsmidler 120.000 1.149.000 941.000 919.000 778.000
Varebeholdning 0 0 0 4.000 4.000
Kundefordringer 0 0 3.000 1.773.000 1.401.000
Andre fordringer 0 11.000 1.023.000 185.000 133.000
Sum investeringer 1.036.000 0 0 0 0
Kasse, bank 1.294.000 1.856.000 1.571.000 3.064.000 2.380.000
Sum omløpsmidler 2.330.000 1.867.000 2.597.000 5.026.000 3.918.000
Sum eiendeler 2.450.000 3.016.000 3.538.000 5.945.000 4.696.000
Sum opptjent egenkapital 2.226.000 2.168.000 2.656.000 2.272.000 2.770.000
Sum egenkapital 2.338.000 2.280.000 2.768.000 2.384.000 2.883.000
Sum avsetninger til forpliktelser 82.000 102.000 131.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 82.000 102.000 541.000 0 0
Leverandørgjeld 8.000 0 2.000 259.000 165.000
Betalbar skatt 23.000 26.000 26.000 402.000 158.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 737.000 564.000
Utbytte 0 -500.000 -200.000 -1.700.000 0
Annen kortsiktig gjeld 0 607.000 200.000 463.000 927.000
Sum kortsiktig gjeld 30.000 633.000 228.000 3.561.000 1.813.000
Sum gjeld og egenkapital 2.451.000 3.016.000 3.538.000 5.946.000 4.696.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.300.000 1.234.000 2.369.000 1.465.000 2.105.000
Likviditetsgrad 1 77.7 2.9 11.4 1.4 2.2
Likviditetsgrad 2 77.7 2.9 11.4 1.4 2.2
Soliditet 95.4 75.6 78.3 40.1 61.4
Resultatgrad 86.4 17.3 16.5
Rentedekningsgrad -3.5 247.3 1 7.3
Gjeldsgrad 0 0.3 0.3 1.5 0.6
Total kapitalrentabilitet 22.9 0.4 21.6 2 23.8
Signatur
11.05.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
13.02.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex