Smee As
Juridisk navn:  Smee As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70177940
Sjukenesstranda 52 Sjukenesstranda 52 Fax:
6037 Eidsnes 6037 Eidsnes
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Sula
Org.nr: 914592100
Aksjekapital: 400.000 NOK
Etableringsdato: 11/27/2014
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
19.82%
Egenkapital  
  
203.03%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 36.000 36.000 50.000 0 0
Resultat: -89.000 -111.000 -102.000 -127.000 -8.000
Egenkapital: 400.000 132.000 220.000 299.000 395.000
Regnskap for  Smee As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 36.000 36.000 50.000 0 0
Driftskostnader -51.000 -51.000 -43.000 -14.000 -8.000
Driftsresultat -15.000 -15.000 7.000 -14.000 -8.000
Finansinntekter 0 0 1.000 5.000 0
Finanskostnader -73.000 -96.000 -109.000 -119.000 0
Finans -73.000 -96.000 -108.000 -114.000 0
Resultat før skatt -89.000 -111.000 -102.000 -127.000 -8.000
Skattekostnad 16.000 23.000 23.000 32.000 2.000
Årsresultat -73.000 -88.000 -78.000 -96.000 -5.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 80.000 57.000 34.000 2.000
Sum omløpsmidler 1.663.000 1.569.000 2.141.000 2.243.000 392.000
Sum eiendeler 1.663.000 1.649.000 2.198.000 2.277.000 394.000
Sum opptjent egenkapital -340.000 -268.000 -180.000 -101.000 -5.000
Sum egenkapital 400.000 132.000 220.000 299.000 395.000
Sum langsiktig gjeld 1.246.000 1.492.000 1.950.000 1.950.000 0
Sum kortsiktig gjeld 17.000 24.000 27.000 28.000 0
Sum gjeld og egenkapital 1.663.000 1.648.000 2.197.000 2.277.000 395.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 36.000 36.000 50.000 0 0
Driftsinntekter 36.000 36.000 50.000 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -51.000 -51.000 -43.000 -14.000 -8.000
Driftskostnader -51.000 -51.000 -43.000 -14.000 -8.000
Driftsresultat -15.000 -15.000 7.000 -14.000 -8.000
Finansinntekter 0 0 1.000 5.000 0
Finanskostnader -73.000 -96.000 -109.000 -119.000 0
Finans -73.000 -96.000 -108.000 -114.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -73.000 -88.000 -78.000 -96.000 -5.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 80.000 57.000 34.000 2.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 80.000 57.000 34.000 2.000
Varebeholdning 1.213.000 1.213.000 1.213.000 1.213.000 0
Kundefordringer 3.000 3.000 3.000 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 10.000 352.000 925.000 1.030.000 392.000
Sum omløpsmidler 1.663.000 1.569.000 2.141.000 2.243.000 392.000
Sum eiendeler 1.663.000 1.649.000 2.198.000 2.277.000 394.000
Sum opptjent egenkapital -340.000 -268.000 -180.000 -101.000 -5.000
Sum egenkapital 400.000 132.000 220.000 299.000 395.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.246.000 1.492.000 1.950.000 1.950.000 0
Leverandørgjeld 0 4.000 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 17.000 21.000 27.000 28.000 0
Sum kortsiktig gjeld 17.000 24.000 27.000 28.000 0
Sum gjeld og egenkapital 1.663.000 1.648.000 2.197.000 2.277.000 395.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.646.000 1.545.000 2.114.000 2.215.000 392.000
Likviditetsgrad 1 97.8 65.4 79.3 80.1
Likviditetsgrad 2 26.5 14.8 34.4 36.8 0.0
Soliditet 24.1 8 1 13.1 100.0
Resultatgrad -41.7 -41.7 1
Rentedekningsgrad -0.2 -0.2 0.1 -0.1
Gjeldsgrad 3.2 11.5 9 6.6 0.0
Total kapitalrentabilitet -0.9 -0.9 0.4 -0.4 -2.0
Signatur
10.08.2017
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
10.08.2017
STYRETS LEDER ALENE.
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex