Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Smf Invest AS
Juridisk navn:  Smf Invest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97068386
Synningavegen 27 Synningavegen 27 Fax:
5259 Hjellestad 5259 Hjellestad
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 986803734
Aksjekapital: 618.000 NOK
Etableringsdato: 2/6/2004 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 0 -2.000 -161.000 -154.000 -471.000
Egenkapital: 23.000 23.000 25.000 186.000 341.000
Regnskap for  Smf Invest AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader 0 -2.000 -162.000 -158.000 -485.000
Driftsresultat 0 -2.000 -162.000 -158.000 -485.000
Finansinntekter 0 0 0 4.000 13.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 4.000 13.000
Resultat før skatt 0 -2.000 -161.000 -154.000 -471.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 -2.000 -161.000 -154.000 -471.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 23.000 23.000 25.000 186.000 341.000
Sum eiendeler 23.000 23.000 25.000 186.000 341.000
Sum opptjent egenkapital -1.595.000 -1.595.000 -1.593.000 -1.431.000 -1.277.000
Sum egenkapital 23.000 23.000 25.000 186.000 341.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 23.000 23.000 25.000 187.000 341.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 -2.000 -162.000 -158.000 -485.000
Driftskostnader 0 -2.000 -162.000 -158.000 -485.000
Driftsresultat 0 -2.000 -162.000 -158.000 -485.000
Finansinntekter 0 0 0 4.000 13.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 4.000 13.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 -2.000 -161.000 -154.000 -471.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 23.000 23.000 25.000 186.000 341.000
Sum omløpsmidler 23.000 23.000 25.000 186.000 341.000
Sum eiendeler 23.000 23.000 25.000 186.000 341.000
Sum opptjent egenkapital -1.595.000 -1.595.000 -1.593.000 -1.431.000 -1.277.000
Sum egenkapital 23.000 23.000 25.000 186.000 341.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 23.000 23.000 25.000 187.000 341.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 23.000 23.000 25.000 186.000 341.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.0 0.0
Soliditet 1 1 1 100.0 100.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet 0 -8.7 -82.8 -138.4
Signatur
16.12.2011
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex