Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Smi Mekanisk AS
Juridisk navn:  Smi Mekanisk AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55506690
Idrettsvegen 132, Straume Næringspark Idrettsvegen 132 Fax: 55506699
5353 Straume 5353 Straume
Fylke: Kommune:
Vestland Øygarden
Org.nr: 980426602
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 12/18/1998
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorpartner As
Regnskapsfører: Bergen Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-41.82%
Resultat  
  
-519.05%
Egenkapital  
  
36%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 6.020.000 10.347.000 10.679.000 10.480.000 7.264.000
Resultat: -88.000 21.000 -235.000 61.000 -189.000
Egenkapital: 34.000 25.000 5.000 240.000 179.000
Regnskap for  Smi Mekanisk AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 6.020.000 10.347.000 10.679.000 10.480.000 7.264.000
Driftskostnader -6.055.000 -10.274.000 -10.853.000 -10.411.000 -7.458.000
Driftsresultat -35.000 74.000 -173.000 68.000 -194.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0 13.000 14.000
Finanskostnader -54.000 -54.000 -62.000 -21.000 -10.000
Finans -53.000 -53.000 -62.000 -8.000 4.000
Resultat før skatt -88.000 21.000 -235.000 61.000 -189.000
Skattekostnad 96.000 0 0 0 0
Årsresultat 9.000 21.000 -235.000 61.000 -189.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 172.000 114.000 113.000 106.000 167.000
Sum omløpsmidler 2.596.000 3.295.000 2.926.000 2.860.000 2.396.000
Sum eiendeler 2.768.000 3.409.000 3.039.000 2.966.000 2.563.000
Sum opptjent egenkapital -66.000 -75.000 -95.000 140.000 79.000
Sum egenkapital 34.000 25.000 5.000 240.000 179.000
Sum langsiktig gjeld 1.291.000 1.247.000 1.205.000 1.164.000 1.014.000
Sum kortsiktig gjeld 1.443.000 2.137.000 1.830.000 1.562.000 1.368.000
Sum gjeld og egenkapital 2.768.000 3.409.000 3.040.000 2.966.000 2.561.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.020.000 10.303.000 10.679.000 10.480.000 7.264.000
Andre inntekter 0 44.000 0 0 0
Driftsinntekter 6.020.000 10.347.000 10.679.000 10.480.000 7.264.000
Varekostnad -2.183.000 -5.072.000 -5.291.000 -4.459.000 -1.918.000
Lønninger -2.633.000 -3.618.000 -3.681.000 -4.244.000 -3.770.000
Avskrivning -38.000 -34.000 -27.000 -60.000 -72.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.201.000 -1.550.000 -1.854.000 -1.648.000 -1.698.000
Driftskostnader -6.055.000 -10.274.000 -10.853.000 -10.411.000 -7.458.000
Driftsresultat -35.000 74.000 -173.000 68.000 -194.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0 13.000 14.000
Finanskostnader -54.000 -54.000 -62.000 -21.000 -10.000
Finans -53.000 -53.000 -62.000 -8.000 4.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 9.000 21.000 -235.000 61.000 -189.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 96.000 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 76.000 114.000 113.000 106.000 166.000
Sum varige driftsmidler 76.000 114.000 113.000 106.000 167.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 172.000 114.000 113.000 106.000 167.000
Varebeholdning 1.091.000 1.088.000 1.074.000 1.207.000 994.000
Kundefordringer 835.000 1.440.000 965.000 1.123.000 1.061.000
Andre fordringer 190.000 189.000 109.000 120.000 146.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 480.000 578.000 778.000 410.000 195.000
Sum omløpsmidler 2.596.000 3.295.000 2.926.000 2.860.000 2.396.000
Sum eiendeler 2.768.000 3.409.000 3.039.000 2.966.000 2.563.000
Sum opptjent egenkapital -66.000 -75.000 -95.000 140.000 79.000
Sum egenkapital 34.000 25.000 5.000 240.000 179.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.291.000 1.247.000 1.205.000 1.164.000 1.014.000
Leverandørgjeld 736.000 1.182.000 1.095.000 663.000 580.000
Betalbar skatt 0 2.000 2.000 2.000 0
Skyldig offentlige avgifter 393.000 556.000 347.000 505.000 471.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 315.000 397.000 386.000 392.000 318.000
Sum kortsiktig gjeld 1.443.000 2.137.000 1.830.000 1.562.000 1.368.000
Sum gjeld og egenkapital 2.768.000 3.409.000 3.040.000 2.966.000 2.561.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.153.000 1.158.000 1.096.000 1.298.000 1.028.000
Likviditetsgrad 1 1 1 1 1.8 1.8
Likviditetsgrad 2 1 1 1 1.1 1.1
Soliditet 1.2 0.7 0.2 8.1 7.0
Resultatgrad -0.6 0.7 -1.6 0.6 -2.7
Rentedekningsgrad -0.6 1.4 -2.8 3.2 -18.0
Gjeldsgrad 80.4 135.4 6 11.4 13.3
Total kapitalrentabilitet -1.2 2.2 -5.7 2.7 -7.0
Signatur
05.12.2008
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
05.12.2008
STYRETS LEDER ALENE ELLER DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex