Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Smidsrød Fus Barnehage AS
Juridisk navn:  Smidsrød Fus Barnehage AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33501700
Øvre Smidsrødvein 46 Øvre Smidsrødvein 46 Fax: 33501701
3120 Nøtterøy 3120 Nøtterøy
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Færder
Org.nr: 992994568
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 28
Etableringsdato: 8/6/2008 1
Foretakstype: AS
Tidligere navn: smidsrødveien barnehage as
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Tb Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
2.91%
Resultat  
  
96.61%
Egenkapital  
  
-0.05%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 16.546.000 16.078.000 15.970.000 15.293.000 14.359.000
Resultat: 2.204.000 1.121.000 1.092.000 1.684.000 955.000
Egenkapital: 5.814.000 5.817.000 100.000 4.156.000 2.904.000
Regnskap for  Smidsrød Fus Barnehage AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 16.546.000 16.078.000 15.970.000 15.293.000 14.359.000
Driftskostnader -14.117.000 -14.671.000 -14.572.000 -13.291.000 -13.085.000
Driftsresultat 2.428.000 1.407.000 1.398.000 2.002.000 1.273.000
Finansinntekter 69.000 11.000 5.000 6.000 22.000
Finanskostnader -293.000 -297.000 -312.000 -325.000 -339.000
Finans -224.000 -286.000 -307.000 -319.000 -317.000
Resultat før skatt 2.204.000 1.121.000 1.092.000 1.684.000 955.000
Skattekostnad -485.000 -275.000 -276.000 -432.000 -275.000
Årsresultat 1.719.000 846.000 815.000 1.252.000 680.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 9.312.000 9.845.000 10.393.000 10.941.000 11.490.000
Sum omløpsmidler 12.685.000 10.907.000 9.842.000 8.888.000 7.297.000
Sum eiendeler 21.997.000 20.752.000 20.235.000 19.829.000 18.787.000
Sum opptjent egenkapital 843.000 846.000 0 4.056.000 2.804.000
Sum egenkapital 5.814.000 5.817.000 100.000 4.156.000 2.904.000
Sum langsiktig gjeld 11.184.000 11.548.000 12.037.000 12.533.000 13.027.000
Sum kortsiktig gjeld 5.000.000 3.386.000 8.098.000 3.141.000 2.856.000
Sum gjeld og egenkapital 21.998.000 20.751.000 20.235.000 19.830.000 18.787.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 16.530.000 16.075.000 15.844.000 15.293.000 14.359.000
Andre inntekter 16.000 2.000 125.000 0 0
Driftsinntekter 16.546.000 16.078.000 15.970.000 15.293.000 14.359.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -11.721.000 -12.175.000 -11.935.000 -11.166.000 -10.793.000
Avskrivning -604.000 -604.000 -604.000 -604.000 -604.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.792.000 -1.892.000 -2.033.000 -1.521.000 -1.688.000
Driftskostnader -14.117.000 -14.671.000 -14.572.000 -13.291.000 -13.085.000
Driftsresultat 2.428.000 1.407.000 1.398.000 2.002.000 1.273.000
Finansinntekter 69.000 11.000 5.000 6.000 22.000
Finanskostnader -293.000 -297.000 -312.000 -325.000 -339.000
Finans -224.000 -286.000 -307.000 -319.000 -317.000
Konsernbidrag -1.722.000 0 -4.871.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.719.000 846.000 815.000 1.252.000 680.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 452.000 380.000 325.000 270.000 214.000
Fast eiendom 8.860.000 9.464.000 10.068.000 10.672.000 11.276.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 8.860.000 9.464.000 10.068.000 10.672.000 11.276.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 9.312.000 9.845.000 10.393.000 10.941.000 11.490.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 12.252.000 10.523.000 9.446.000 8.504.000 6.925.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 433.000 384.000 397.000 384.000 372.000
Sum omløpsmidler 12.685.000 10.907.000 9.842.000 8.888.000 7.297.000
Sum eiendeler 21.997.000 20.752.000 20.235.000 19.829.000 18.787.000
Sum opptjent egenkapital 843.000 846.000 0 4.056.000 2.804.000
Sum egenkapital 5.814.000 5.817.000 100.000 4.156.000 2.904.000
Sum avsetninger til forpliktelser 398.000 358.000 308.000 264.000 219.000
Gjeld til kredittinstitutt 2.544.000 331.000 5.203.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 11.184.000 11.548.000 12.037.000 12.533.000 13.027.000
Leverandørgjeld 239.000 603.000 782.000 511.000 697.000
Betalbar skatt 71.000 330.000 0 488.000 322.000
Skyldig offentlige avgifter 908.000 164.000 144.000 151.000 132.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.238.000 1.957.000 1.968.000 1.991.000 1.705.000
Sum kortsiktig gjeld 5.000.000 3.386.000 8.098.000 3.141.000 2.856.000
Sum gjeld og egenkapital 21.998.000 20.751.000 20.235.000 19.830.000 18.787.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 7.685.000 7.521.000 1.744.000 5.747.000 4.441.000
Likviditetsgrad 1 2.5 3.2 1.2 2.8 2.6
Likviditetsgrad 2 2.5 3.2 1.2 2.8 2.6
Soliditet 26.4 2 0.5 2 15.5
Resultatgrad 14.7 8.8 8.8 13.1 8.9
Rentedekningsgrad 8.3 4.7 4.5 6.2 3.8
Gjeldsgrad 2.8 2.6 201.3 3.8 5.5
Total kapitalrentabilitet 11.4 6.8 6.9 10.1 6.9
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex