Smolt Holding As
Juridisk navn:  Smolt Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 77769162
Leilighet H0302 Knausen 12 Leilighet H0302 Knausen 12 Fax: 77769170
9513 Alta 9513 Alta
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Alta
Org.nr: 979555687
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 12/13/1997
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Kada Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-86.45%
Egenkapital  
  
9.47%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 277.000 2.045.000 -347.000 2.061.000 804.000
Egenkapital: 3.201.000 2.924.000 879.000 1.225.000 -836.000
Regnskap for  Smolt Holding As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -529.000 -511.000 -491.000 -466.000 -507.000
Driftsresultat -529.000 -511.000 -491.000 -466.000 -508.000
Finansinntekter 840.000 2.590.000 292.000 2.649.000 1.463.000
Finanskostnader -34.000 -33.000 -148.000 -122.000 -152.000
Finans 806.000 2.557.000 144.000 2.527.000 1.311.000
Resultat før skatt 277.000 2.045.000 -347.000 2.061.000 804.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 277.000 2.045.000 -347.000 2.061.000 804.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 112.000 221.000 259.000 2.210.000 1.748.000
Sum omløpsmidler 5.685.000 7.346.000 8.077.000 7.722.000 10.249.000
Sum eiendeler 5.797.000 7.567.000 8.336.000 9.932.000 11.997.000
Sum opptjent egenkapital 3.101.000 2.824.000 779.000 1.125.000 -936.000
Sum egenkapital 3.201.000 2.924.000 879.000 1.225.000 -836.000
Sum langsiktig gjeld 2.516.000 4.568.000 7.385.000 8.631.000 12.618.000
Sum kortsiktig gjeld 80.000 76.000 72.000 76.000 215.000
Sum gjeld og egenkapital 5.797.000 7.568.000 8.336.000 9.932.000 11.997.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -433.000 -402.000 -406.000 -368.000 -372.000
Avskrivning -35.000 -38.000 -38.000 -5.000 -13.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -61.000 -71.000 -47.000 -93.000 -122.000
Driftskostnader -529.000 -511.000 -491.000 -466.000 -507.000
Driftsresultat -529.000 -511.000 -491.000 -466.000 -508.000
Finansinntekter 840.000 2.590.000 292.000 2.649.000 1.463.000
Finanskostnader -34.000 -33.000 -148.000 -122.000 -152.000
Finans 806.000 2.557.000 144.000 2.527.000 1.311.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 277.000 2.045.000 -347.000 2.061.000 804.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 109.000 147.000 185.000 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 109.000 147.000 185.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 112.000 112.000 112.000 2.025.000 1.748.000
Sum anleggsmidler 112.000 221.000 259.000 2.210.000 1.748.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 328.000 1.103.000 0 0
Sum investeringer 5.084.000 6.016.000 6.718.000 7.325.000 9.322.000
Kasse, bank 600.000 1.003.000 256.000 397.000 927.000
Sum omløpsmidler 5.685.000 7.346.000 8.077.000 7.722.000 10.249.000
Sum eiendeler 5.797.000 7.567.000 8.336.000 9.932.000 11.997.000
Sum opptjent egenkapital 3.101.000 2.824.000 779.000 1.125.000 -936.000
Sum egenkapital 3.201.000 2.924.000 879.000 1.225.000 -836.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.516.000 4.568.000 7.385.000 8.631.000 12.618.000
Leverandørgjeld 2.000 1.000 2.000 1.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 18.000 18.000 14.000 19.000 99.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 60.000 56.000 56.000 56.000 116.000
Sum kortsiktig gjeld 80.000 76.000 72.000 76.000 215.000
Sum gjeld og egenkapital 5.797.000 7.568.000 8.336.000 9.932.000 11.997.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.605.000 7.270.000 8.005.000 7.646.000 10.034.000
Likviditetsgrad 1 71.1 96.7 112.2 101.6 47.7
Likviditetsgrad 2 71.1 96.7 112.2 101.7 47.7
Soliditet 55.2 38.6 10.5 12.3 -7.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -15.6 -15.5 -3.3 17.9 6.3
Gjeldsgrad 0.8 1.6 8.5 7.1 -15.4
Total kapitalrentabilitet 5.4 27.5 -2.4 22.0 8.0
Signatur
30.10.2015
STYRETS LEDER ALENE ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
30.10.2015
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex