Sms Investering AS
Juridisk navn:  Sms Investering AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92880419
Johan Svendsens Gate 4B Johan Svendsens Gate 4B Fax:
5531 Haugesund 5531 Haugesund
Fylke: Kommune:
Rogaland Haugesund
Org.nr: 993251380
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 10/1/2008
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Pricewaterhousecoopers Accounting As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
2320%
Egenkapital  
  
10.75%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 111.000 -5.000 -5.000 -4.000 -8.000
Egenkapital: 1.144.000 1.033.000 1.038.000 1.042.000 1.046.000
Regnskap for  Sms Investering AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -5.000 -5.000 -5.000 -4.000 -8.000
Driftsresultat -5.000 -5.000 -5.000 -4.000 -8.000
Finansinntekter 116.000 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 0 0 0 0
Finans 115.000 0 0 0 0
Resultat før skatt 111.000 -5.000 -5.000 -4.000 -8.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 111.000 -5.000 -5.000 -4.000 -8.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.090.000 1.090.000 1.090.000 1.090.000 1.090.000
Sum omløpsmidler 116.000 2.000 2.000 1.000 0
Sum eiendeler 1.206.000 1.092.000 1.092.000 1.091.000 1.090.000
Sum opptjent egenkapital 423.000 312.000 317.000 321.000 326.000
Sum egenkapital 1.144.000 1.033.000 1.038.000 1.042.000 1.046.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 63.000 59.000 54.000 49.000 44.000
Sum gjeld og egenkapital 1.207.000 1.092.000 1.092.000 1.091.000 1.091.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.000 -5.000 -5.000 -4.000 -8.000
Driftskostnader -5.000 -5.000 -5.000 -4.000 -8.000
Driftsresultat -5.000 -5.000 -5.000 -4.000 -8.000
Finansinntekter 116.000 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 0 0 0 0
Finans 115.000 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 111.000 -5.000 -5.000 -4.000 -8.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.090.000 1.090.000 1.090.000 1.090.000 1.090.000
Sum anleggsmidler 1.090.000 1.090.000 1.090.000 1.090.000 1.090.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 116.000 2.000 2.000 1.000 0
Sum omløpsmidler 116.000 2.000 2.000 1.000 0
Sum eiendeler 1.206.000 1.092.000 1.092.000 1.091.000 1.090.000
Sum opptjent egenkapital 423.000 312.000 317.000 321.000 326.000
Sum egenkapital 1.144.000 1.033.000 1.038.000 1.042.000 1.046.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 63.000 59.000 54.000 49.000 44.000
Sum kortsiktig gjeld 63.000 59.000 54.000 49.000 44.000
Sum gjeld og egenkapital 1.207.000 1.092.000 1.092.000 1.091.000 1.091.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 53.000 -57.000 -52.000 -48.000 -44.000
Likviditetsgrad 1 1.8 0 0 0 0.0
Likviditetsgrad 2 1.8 0 0 0 0.1
Soliditet 94.8 94.6 95.1 95.5 96.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0 0.0
Total kapitalrentabilitet 9.2 -0.5 -0.5 -0.4 -0.7
Signatur
01.12.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex