Sn Real Estate As
Juridisk navn:  Sn Real Estate As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90750668
Postboks 20 Sigurdaleen Fax: 75588281
8108 Misvær 8100 Misvær
Fylke: Kommune:
Nordland Bodø
Org.nr: 991803750
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 10/5/2007
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Norian Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-50.76%
Resultat  
  
-171.76%
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 260.000 528.000 288.000 86.000 86.000
Resultat: -7.343.000 -2.702.000 -2.234.000 -637.000 -729.000
Egenkapital: 1.436.000 1.436.000 1.368.000 1.409.000 1.435.000
Regnskap for  Sn Real Estate As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 260.000 528.000 288.000 86.000 86.000
Driftskostnader -817.000 -598.000 -534.000 -374.000 -407.000
Driftsresultat -557.000 -70.000 -246.000 -288.000 -321.000
Finansinntekter 498.000 55.000 7.000 0 0
Finanskostnader -7.284.000 -2.688.000 -1.996.000 -348.000 -409.000
Finans -6.786.000 -2.633.000 -1.989.000 -348.000 -409.000
Resultat før skatt -7.343.000 -2.702.000 -2.234.000 -637.000 -729.000
Skattekostnad 626.000 647.000 557.000 157.000 196.000
Årsresultat -6.717.000 -2.054.000 -1.677.000 -480.000 -532.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 68.292.000 56.941.000 56.311.000 24.962.000 24.060.000
Sum omløpsmidler 11.535.000 5.441.000 5.615.000 868.000 2.869.000
Sum eiendeler 79.827.000 62.382.000 61.926.000 25.830.000 26.929.000
Sum opptjent egenkapital 0 1.000 0 1.309.000 1.335.000
Sum egenkapital 1.436.000 1.436.000 1.368.000 1.409.000 1.435.000
Sum langsiktig gjeld 78.243.000 58.237.000 57.927.000 16.151.000 15.950.000
Sum kortsiktig gjeld 148.000 2.709.000 2.631.000 8.269.000 9.544.000
Sum gjeld og egenkapital 79.827.000 62.383.000 61.926.000 25.829.000 26.929.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 260.000 528.000 288.000 86.000 86.000
Driftsinntekter 260.000 528.000 288.000 86.000 86.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 -142.000 -56.000 0
Avskrivning -88.000 -96.000 -99.000 -79.000 -47.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -729.000 -502.000 -293.000 -239.000 -360.000
Driftskostnader -817.000 -598.000 -534.000 -374.000 -407.000
Driftsresultat -557.000 -70.000 -246.000 -288.000 -321.000
Finansinntekter 498.000 55.000 7.000 0 0
Finanskostnader -7.284.000 -2.688.000 -1.996.000 -348.000 -409.000
Finans -6.786.000 -2.633.000 -1.989.000 -348.000 -409.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -6.717.000 -2.054.000 -1.677.000 -480.000 -532.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 53.000 21.000 44.000 33.000 27.000
Fast eiendom 12.084.000 15.260.000 15.739.000 10.059.000 9.154.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 192.000 198.000 206.000 214.000 222.000
Sum varige driftsmidler 12.277.000 15.459.000 15.944.000 10.273.000 9.377.000
Sum finansielle anleggsmidler 55.962.000 41.462.000 40.323.000 14.656.000 14.656.000
Sum anleggsmidler 68.292.000 56.941.000 56.311.000 24.962.000 24.060.000
Varebeholdning 132.000 132.000 132.000 132.000 132.000
Kundefordringer 5.000 87.000 27.000 25.000 0
Andre fordringer 2.963.000 21.000 2.195.000 636.000 2.721.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.116.000 2.399.000 3.261.000 75.000 17.000
Sum omløpsmidler 11.535.000 5.441.000 5.615.000 868.000 2.869.000
Sum eiendeler 79.827.000 62.382.000 61.926.000 25.830.000 26.929.000
Sum opptjent egenkapital 0 1.000 0 1.309.000 1.335.000
Sum egenkapital 1.436.000 1.436.000 1.368.000 1.409.000 1.435.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 17.000
Sum langsiktig gjeld 78.243.000 58.237.000 57.927.000 16.151.000 15.950.000
Leverandørgjeld 23.000 31.000 40.000 19.000 52.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 485.000
Skyldig offentlige avgifter 81.000 0 11.000 0 10.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 45.000 2.678.000 2.579.000 8.250.000 8.981.000
Sum kortsiktig gjeld 148.000 2.709.000 2.631.000 8.269.000 9.544.000
Sum gjeld og egenkapital 79.827.000 62.383.000 61.926.000 25.829.000 26.929.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 11.387.000 2.732.000 2.984.000 -7.401.000 -6.675.000
Likviditetsgrad 1 7 2 2.1 0.1 0.3
Likviditetsgrad 2 7 2 2.1 0.1 0.3
Soliditet 1.8 2.3 2.2 5.5 5.3
Resultatgrad -214.2 -13.3 -85.4 -334.9 -373.3
Rentedekningsgrad -0.1 -0.1 -0.8 -0.8
Gjeldsgrad 54.6 42.4 44.3 17.3 17.8
Total kapitalrentabilitet -0.1 -0.4 -1.1 -1.2
Signatur
31.10.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
31.10.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex