Snekkeremil As
Juridisk navn:  Snekkeremil As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Treahøgda 352 Treahøgda 352 Fax:
2651 Østre Gausdal 2651 Østre Gausdal
Fylke: Kommune:
Innlandet Gausdal
Org.nr: 818425392
Aksjekapital: 50.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 1/3/2017 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Regnskapsfører'N As
Utvikling:
Omsetning  
  
17.89%
Resultat  
  
79.64%
Egenkapital  
  
99.35%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017
Omsetning: 2.787.000 2.364.000 1.932.000
Resultat: 794.000 442.000 298.000
Egenkapital: 1.228.000 616.000 277.000
Regnskap for  Snekkeremil As
Resultat 2019 2018 2017
Driftsinntekter 2.787.000 2.364.000 1.932.000
Driftskostnader -1.966.000 -1.909.000 -1.620.000
Driftsresultat 821.000 455.000 312.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -27.000 -13.000 -14.000
Finans -27.000 -13.000 -14.000
Resultat før skatt 794.000 442.000 298.000
Skattekostnad -182.000 -103.000 -71.000
Årsresultat 612.000 339.000 227.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 525.000 626.000 497.000
Sum omløpsmidler 1.379.000 837.000 449.000
Sum eiendeler 1.904.000 1.463.000 946.000
Sum opptjent egenkapital 1.178.000 566.000 227.000
Sum egenkapital 1.228.000 616.000 277.000
Sum langsiktig gjeld 36.000 41.000 271.000
Sum kortsiktig gjeld 640.000 806.000 398.000
Sum gjeld og egenkapital 1.904.000 1.463.000 946.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.787.000 2.283.000 1.868.000
Andre inntekter 0 82.000 64.000
Driftsinntekter 2.787.000 2.364.000 1.932.000
Varekostnad -390.000 -414.000 -53.000
Lønninger -1.127.000 -1.076.000 -1.083.000
Avskrivning -119.000 -92.000 -56.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -330.000 -327.000 -428.000
Driftskostnader -1.966.000 -1.909.000 -1.620.000
Driftsresultat 821.000 455.000 312.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -27.000 -13.000 -14.000
Finans -27.000 -13.000 -14.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 612.000 339.000 227.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 525.000 626.000 497.000
Sum varige driftsmidler 525.000 626.000 497.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 525.000 626.000 497.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 212.000 632.000 143.000
Andre fordringer 39.000 16.000 25.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.128.000 189.000 281.000
Sum omløpsmidler 1.379.000 837.000 449.000
Sum eiendeler 1.904.000 1.463.000 946.000
Sum opptjent egenkapital 1.178.000 566.000 227.000
Sum egenkapital 1.228.000 616.000 277.000
Sum avsetninger til forpliktelser 36.000 41.000 13.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 36.000 41.000 271.000
Leverandørgjeld 149.000 547.000 117.000
Betalbar skatt 187.000 75.000 58.000
Skyldig offentlige avgifter 190.000 73.000 78.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 114.000 110.000 146.000
Sum kortsiktig gjeld 640.000 806.000 398.000
Sum gjeld og egenkapital 1.904.000 1.463.000 946.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 739.000 31.000 51.000
Likviditetsgrad 1 2.2 1 1.1
Likviditetsgrad 2 2.2 1 1.1
Soliditet 64.5 42.1 29.3
Resultatgrad 29.5 19.2 16.1
Rentedekningsgrad 30.4 3 22.3
Gjeldsgrad 0.6 1.4 2.4
Total kapitalrentabilitet 43.1 31.1 3
Signatur
24.01.2017
Prokurister
24.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex