Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Snekkerlaget As
Juridisk navn:  Snekkerlaget As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Nordre Kongsveg 113 Nordre Kongsveg 113 Fax:
2372 Brøttum 2372 Brøttum
Fylke: Kommune:
Hedmark Ringsaker
Org.nr: 913190378
Aksjekapital: 40.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 1/17/2014
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Askus As
Utvikling:
Omsetning  
  
7.12%
Resultat  
  
67.27%
Egenkapital  
  
550%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 5.506.000 5.140.000 4.986.000 4.000.000 2.829.000
Resultat: 92.000 55.000 28.000 -26.000 -76.000
Egenkapital: 91.000 14.000 -42.000 -70.000 -44.000
Regnskap for  Snekkerlaget As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 5.506.000 5.140.000 4.986.000 4.000.000 2.829.000
Driftskostnader -5.414.000 -5.084.000 -4.957.000 -4.025.000 -2.906.000
Driftsresultat 92.000 55.000 29.000 -26.000 -76.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -1.000 0 0
Finans 0 0 -1.000 0 0
Resultat før skatt 92.000 55.000 28.000 -26.000 -76.000
Skattekostnad -15.000 0 0 0 0
Årsresultat 77.000 55.000 28.000 -26.000 -76.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.000 8.000 11.000 14.000 0
Sum omløpsmidler 716.000 586.000 489.000 660.000 488.000
Sum eiendeler 721.000 594.000 500.000 674.000 488.000
Sum opptjent egenkapital 59.000 -19.000 -74.000 -102.000 -76.000
Sum egenkapital 91.000 14.000 -42.000 -70.000 -44.000
Sum langsiktig gjeld 1.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 629.000 580.000 542.000 744.000 532.000
Sum gjeld og egenkapital 721.000 593.000 500.000 674.000 488.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.488.000 5.140.000 4.986.000 4.000.000 2.829.000
Andre inntekter 18.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 5.506.000 5.140.000 4.986.000 4.000.000 2.829.000
Varekostnad -1.562.000 -1.838.000 -2.084.000 -1.744.000 -1.448.000
Lønninger -3.466.000 -2.917.000 -2.591.000 -1.943.000 -1.186.000
Avskrivning -3.000 -3.000 -3.000 -1.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -383.000 -326.000 -279.000 -337.000 -272.000
Driftskostnader -5.414.000 -5.084.000 -4.957.000 -4.025.000 -2.906.000
Driftsresultat 92.000 55.000 29.000 -26.000 -76.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -1.000 0 0
Finans 0 0 -1.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 77.000 55.000 28.000 -26.000 -76.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 5.000 8.000 11.000 14.000 0
Sum varige driftsmidler 5.000 8.000 11.000 14.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 5.000 8.000 11.000 14.000 0
Varebeholdning 35.000 29.000 70.000 50.000 0
Kundefordringer 201.000 250.000 90.000 81.000 157.000
Andre fordringer -72.000 -59.000 54.000 19.000 18.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 552.000 365.000 275.000 509.000 313.000
Sum omløpsmidler 716.000 586.000 489.000 660.000 488.000
Sum eiendeler 721.000 594.000 500.000 674.000 488.000
Sum opptjent egenkapital 59.000 -19.000 -74.000 -102.000 -76.000
Sum egenkapital 91.000 14.000 -42.000 -70.000 -44.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.000 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 341.000 122.000
Betalbar skatt 14.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 351.000 338.000 324.000 243.000 199.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 264.000 242.000 218.000 160.000 210.000
Sum kortsiktig gjeld 629.000 580.000 542.000 744.000 532.000
Sum gjeld og egenkapital 721.000 593.000 500.000 674.000 488.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 87.000 6.000 -53.000 -84.000 -44.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1 0.9 0.9 0.9
Likviditetsgrad 2 1.1 1 0.8 0.9 1.0
Soliditet 12.6 2.4 -8.4 -10.4 -9.0
Resultatgrad 1.7 1.1 0.6 -0.7 -2.7
Rentedekningsgrad 2
Gjeldsgrad 6.9 41.4 -12.9 -10.6 -12.1
Total kapitalrentabilitet 12.8 9.3 5.8 -3.9 -15.6
Signatur
30.08.2017
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
30.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex