Snertingdal Bilistsenter AS
Juridisk navn:  Snertingdal Bilistsenter AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61184318
Snertingdalsvegen 1748 Snertingdalsvegen 1748 Fax:
2838 Snertingdal 2838 Snertingdal
Fylke: Kommune:
Innlandet Gjøvik
Org.nr: 993425060
Aksjekapital: 350.000 NOK
Etableringsdato: 12/1/2008
Foretakstype: AS
Revisor: Rro As
Regnskapsfører: Nordre Land Regnskap Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.43%
Resultat  
  
-1026.09%
Egenkapital  
  
-244.12%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020 2019 2018
Omsetning: 7.902.000 8.017.000 8.523.000 13.125.000 13.385.000
Resultat: -213.000 23.000 31.000 98.000 -88.000
Egenkapital: -98.000 68.000 -375.000 -401.000 -476.000
Regnskap for  Snertingdal Bilistsenter AS
Resultat 2022 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 7.902.000 8.017.000 8.523.000 13.125.000 13.385.000
Driftskostnader -8.093.000 -7.984.000 -8.484.000 -13.017.000 -13.442.000
Driftsresultat -191.000 33.000 39.000 107.000 -57.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -22.000 -9.000 -8.000 -9.000 -30.000
Finans -22.000 -9.000 -8.000 -9.000 -30.000
Resultat før skatt -213.000 23.000 31.000 98.000 -88.000
Skattekostnad 47.000 -10.000 -5.000 -23.000 -2.000
Årsresultat -166.000 13.000 26.000 75.000 -90.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 565.000 418.000 497.000 572.000 334.000
Sum omløpsmidler 976.000 1.138.000 1.319.000 2.101.000 1.040.000
Sum eiendeler 1.541.000 1.556.000 1.816.000 2.673.000 1.374.000
Sum opptjent egenkapital -978.000 -812.000 -825.000 -851.000 -926.000
Sum egenkapital -98.000 68.000 -375.000 -401.000 -476.000
Sum langsiktig gjeld 455.000 455.000 455.000 455.000 455.000
Sum kortsiktig gjeld 1.183.000 1.033.000 1.736.000 2.619.000 1.394.000
Sum gjeld og egenkapital 1.540.000 1.556.000 1.816.000 2.673.000 1.373.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.899.000 8.017.000 8.500.000 13.118.000 13.343.000
Andre inntekter 3.000 23.000 7.000 42.000
Driftsinntekter 7.902.000 8.017.000 8.523.000 13.125.000 13.385.000
Varekostnad -7.153.000 -7.022.000 -7.274.000 -10.869.000 -11.339.000
Lønninger -1.000 -357.000 -1.239.000 -1.103.000
Avskrivning -70.000 -69.000 -70.000 -32.000 -13.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -870.000 -892.000 -783.000 -877.000 -987.000
Driftskostnader -8.093.000 -7.984.000 -8.484.000 -13.017.000 -13.442.000
Driftsresultat -191.000 33.000 39.000 107.000 -57.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -22.000 -9.000 -8.000 -9.000 -30.000
Finans -22.000 -9.000 -8.000 -9.000 -30.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -166.000 13.000 26.000 75.000 -90.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 206.000 159.000 169.000 174.000 197.000
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 156.000 184.000 211.000 238.000 26.000
Driftsløsøre 152.000 26.000 67.000 110.000 61.000
Sum varige driftsmidler 308.000 209.000 278.000 348.000 87.000
Sum finansielle anleggsmidler 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
Sum anleggsmidler 565.000 418.000 497.000 572.000 334.000
Varebeholdning 439.000 444.000 406.000 852.000 615.000
Kundefordringer 257.000 445.000 356.000 130.000 110.000
Andre fordringer 253.000 264.000 385.000 415.000 230.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 27.000 -15.000 172.000 703.000 85.000
Sum omløpsmidler 976.000 1.138.000 1.319.000 2.101.000 1.040.000
Sum eiendeler 1.541.000 1.556.000 1.816.000 2.673.000 1.374.000
Sum opptjent egenkapital -978.000 -812.000 -825.000 -851.000 -926.000
Sum egenkapital -98.000 68.000 -375.000 -401.000 -476.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 225.000 0 27.000
Sum langsiktig gjeld 455.000 455.000 455.000 455.000 455.000
Leverandørgjeld 804.000 1.024.000 839.000 1.382.000 628.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter -1.000 37.000 72.000 66.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 155.000 10.000 860.000 1.165.000 673.000
Sum kortsiktig gjeld 1.183.000 1.033.000 1.736.000 2.619.000 1.394.000
Sum gjeld og egenkapital 1.540.000 1.556.000 1.816.000 2.673.000 1.373.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -207.000 105.000 -417.000 -518.000 -354.000
Likviditetsgrad 1 0.8 1.1 0.8 0.8 0.7
Likviditetsgrad 2 0.5 0.7 0.5 0.5 0.3
Soliditet -6.4 4.4 -20.6 -34.7
Resultatgrad -2.4 0.4 0.5 0.8 -0.4
Rentedekningsgrad -8.7 3.7 4.9 11.9 -1.9
Gjeldsgrad -16.7 21.9 -5.8 -7.7 -3.9
Total kapitalrentabilitet -12.4 2.1 2.1 4 -4.2
Signatur
23.10.2023
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
16.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Ulovlig lån/provisjoner til aksjonærer eller ledende personer
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Presisering om tapt aksjekapital
Auditor Notes for 2021
Ulovlig lån/provisjoner til aksjonærer eller ledende personer
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex