Snippen Media As
Juridisk navn:  Snippen Media As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Bjørnskjærveien 7 Bjørnskjærveien 7 Fax:
7982 Bindalseidet 7982 Bindalseidet
Fylke: Kommune:
Nordland Bindal
Org.nr: 920777147
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 5/22/2018
Foretakstype: AS
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 226.000
Resultat: 75.000
Egenkapital: 88.000
Regnskap for  Snippen Media As
Resultat 2018
Driftsinntekter 226.000
Driftskostnader -151.000
Driftsresultat 75.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt 75.000
Skattekostnad -17.000
Årsresultat 58.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 28.000
Sum omløpsmidler 111.000
Sum eiendeler 139.000
Sum opptjent egenkapital 58.000
Sum egenkapital 88.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 51.000
Sum gjeld og egenkapital 139.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 226.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 226.000
Varekostnad 0
Lønninger -64.000
Avskrivning -3.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -84.000
Driftskostnader -151.000
Driftsresultat 75.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 58.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 28.000
Sum varige driftsmidler 28.000
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 28.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 39.000
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 72.000
Sum omløpsmidler 111.000
Sum eiendeler 139.000
Sum opptjent egenkapital 58.000
Sum egenkapital 88.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 2.000
Betalbar skatt 17.000
Skyldig offentlige avgifter 26.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 6.000
Sum kortsiktig gjeld 51.000
Sum gjeld og egenkapital 139.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 60.000
Likviditetsgrad 1 2.2
Likviditetsgrad 2 2.2
Soliditet 63.3
Resultatgrad 33.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.6
Total kapitalrentabilitet 5
Signatur
23.05.2018
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex