Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sogn Og Fjordane Synskirurgi AS
Juridisk navn:  Sogn Og Fjordane Synskirurgi AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57867400
Øvrevegen 4 Firdakraftbygget 3 etasje Sørstrandsvegen 9 Fax: 57867401
6823 Sandane 6823 Sandane
Fylke: Kommune:
Vestland Gloppen
Org.nr: 990012210
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 6/22/2006
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Revisorgruppen Fjordane As
Utvikling:
Omsetning  
  
3.61%
Resultat  
  
-507.6%
Egenkapital  
  
-163.36%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 3.471.000 3.350.000 3.016.000 3.089.000 3.682.000
Resultat: -697.000 171.000 55.000 97.000 -185.000
Egenkapital: -211.000 333.000 204.000 166.000 785.000
Regnskap for  Sogn Og Fjordane Synskirurgi AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 3.471.000 3.350.000 3.016.000 3.089.000 3.682.000
Driftskostnader -4.169.000 -3.180.000 -2.962.000 -2.992.000 -3.868.000
Driftsresultat -698.000 169.000 54.000 96.000 -187.000
Finansinntekter 2.000 2.000 0 1.000 2.000
Finanskostnader -1.000 0 0 -1.000 0
Finans 1.000 2.000 0 0 2.000
Resultat før skatt -697.000 171.000 55.000 97.000 -185.000
Skattekostnad 153.000 -42.000 -16.000 -30.000 21.000
Årsresultat -544.000 129.000 38.000 66.000 -164.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 219.000 66.000 103.000 119.000 156.000
Sum omløpsmidler 747.000 879.000 746.000 1.414.000 1.232.000
Sum eiendeler 966.000 945.000 849.000 1.533.000 1.388.000
Sum opptjent egenkapital -311.000 233.000 104.000 66.000 685.000
Sum egenkapital -211.000 333.000 204.000 166.000 785.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 685.000 0
Sum kortsiktig gjeld 1.177.000 611.000 644.000 683.000 603.000
Sum gjeld og egenkapital 966.000 944.000 848.000 1.534.000 1.388.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.471.000 3.350.000 3.016.000 3.089.000 3.682.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 3.471.000 3.350.000 3.016.000 3.089.000 3.682.000
Varekostnad -1.196.000 -1.346.000 -1.175.000 -958.000 -1.699.000
Lønninger -2.461.000 -1.372.000 -1.235.000 -1.227.000 -1.482.000
Avskrivning 0 0 0 -6.000 -45.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -512.000 -462.000 -552.000 -801.000 -642.000
Driftskostnader -4.169.000 -3.180.000 -2.962.000 -2.992.000 -3.868.000
Driftsresultat -698.000 169.000 54.000 96.000 -187.000
Finansinntekter 2.000 2.000 0 1.000 2.000
Finanskostnader -1.000 0 0 -1.000 0
Finans 1.000 2.000 0 0 2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -544.000 129.000 38.000 66.000 -164.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 214.000 61.000 103.000 119.000 150.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 6.000
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 6.000
Sum finansielle anleggsmidler 5.000 5.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 219.000 66.000 103.000 119.000 156.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 263.000 92.000 76.000 114.000 167.000
Andre fordringer 183.000 176.000 176.000 176.000 176.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 301.000 610.000 494.000 1.124.000 889.000
Sum omløpsmidler 747.000 879.000 746.000 1.414.000 1.232.000
Sum eiendeler 966.000 945.000 849.000 1.533.000 1.388.000
Sum opptjent egenkapital -311.000 233.000 104.000 66.000 685.000
Sum egenkapital -211.000 333.000 204.000 166.000 785.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 685.000 0
Leverandørgjeld 218.000 48.000 124.000 218.000 26.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 154.000 116.000 85.000 29.000 118.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 806.000 447.000 436.000 435.000 460.000
Sum kortsiktig gjeld 1.177.000 611.000 644.000 683.000 603.000
Sum gjeld og egenkapital 966.000 944.000 848.000 1.534.000 1.388.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -430.000 268.000 102.000 731.000 629.000
Likviditetsgrad 1 0.6 1.4 1.2 2.1 2.0
Likviditetsgrad 2 0.6 1.4 1.2 2.1 2.1
Soliditet -21.8 35.3 24.1 10.8 56.6
Resultatgrad -20.1 5 1.8 3.1 -5.1
Rentedekningsgrad 9
Gjeldsgrad -5.6 1.8 3.2 8.2 0.8
Total kapitalrentabilitet 18.1 6.4 6.3 -13.3
Signatur
12.01.2009
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
12.01.2009
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex