Sogndal Auto As
Juridisk navn:  Sogndal Auto As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57673900
Postboks 529 Nestangen Fax:
6803 Førde 6856 Sogndal
Fylke: Kommune:
Sogn Og Fjordane Sogndal
Org.nr: 920443222
Aksjekapital: 300.000 NOK
Antall ansatte: 24
Etableringsdato: 2/15/2018
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 11.106.000
Resultat: 815.000
Egenkapital: 1.100.000
Regnskap for  Sogndal Auto As
Resultat 2018
Driftsinntekter 11.106.000
Driftskostnader -10.283.000
Driftsresultat 823.000
Finansinntekter 2.000
Finanskostnader -9.000
Finans -7.000
Resultat før skatt 815.000
Skattekostnad -189.000
Årsresultat 626.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 483.000
Sum omløpsmidler 2.921.000
Sum eiendeler 3.404.000
Sum opptjent egenkapital 476.000
Sum egenkapital 1.100.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 2.304.000
Sum gjeld og egenkapital 3.404.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 10.111.000
Andre inntekter 994.000
Driftsinntekter 11.106.000
Varekostnad 0
Lønninger -2.661.000
Avskrivning -268.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -2.439.000
Driftskostnader -10.283.000
Driftsresultat 823.000
Finansinntekter 2.000
Finanskostnader -9.000
Finans -7.000
Konsernbidrag -476.000
Utbytte 0
Årsresultat 626.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 26.000
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 427.000
Driftsløsøre 30.000
Sum varige driftsmidler 457.000
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 483.000
Varebeholdning 487.000
Kundefordringer 0
Andre fordringer 22.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 2.413.000
Sum omløpsmidler 2.921.000
Sum eiendeler 3.404.000
Sum opptjent egenkapital 476.000
Sum egenkapital 1.100.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 634.000
Betalbar skatt 211.000
Skyldig offentlige avgifter 327.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 1.132.000
Sum kortsiktig gjeld 2.304.000
Sum gjeld og egenkapital 3.404.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 617.000
Likviditetsgrad 1 1.3
Likviditetsgrad 2 1.1
Soliditet 32.3
Resultatgrad 7.4
Rentedekningsgrad 91.4
Gjeldsgrad 2.1
Total kapitalrentabilitet 24.2
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex