Sogndal Bilpleie & Sogndal Bilutleige As
Juridisk navn:  Sogndal Bilpleie & Sogndal Bilutleige As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Bordvegen 3A Bordvegen 3A Fax:
6854 Kaupanger 6854 Kaupanger
Fylke: Kommune:
Sogn Og Fjordane Sogndal
Org.nr: 919682264
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 9/14/2017
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
380.69%
Resultat  
  
-12.69%
Egenkapital  
  
79.28%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 4.033.000 839.000
Resultat: 227.000 260.000
Egenkapital: 398.000 222.000
Regnskap for  Sogndal Bilpleie & Sogndal Bilutleige As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 4.033.000 839.000
Driftskostnader -3.740.000 -571.000
Driftsresultat 293.000 268.000
Finansinntekter 2.000 0
Finanskostnader -67.000 -8.000
Finans -65.000 -8.000
Resultat før skatt 227.000 260.000
Skattekostnad -52.000 -68.000
Årsresultat 175.000 192.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.697.000 496.000
Sum omløpsmidler 1.073.000 568.000
Sum eiendeler 2.770.000 1.064.000
Sum opptjent egenkapital 368.000 192.000
Sum egenkapital 398.000 222.000
Sum langsiktig gjeld 1.771.000 458.000
Sum kortsiktig gjeld 602.000 382.000
Sum gjeld og egenkapital 2.771.000 1.062.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.999.000 838.000
Andre inntekter 34.000 0
Driftsinntekter 4.033.000 839.000
Varekostnad 0 0
Lønninger -965.000 -101.000
Avskrivning -385.000 -14.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -2.390.000 -456.000
Driftskostnader -3.740.000 -571.000
Driftsresultat 293.000 268.000
Finansinntekter 2.000 0
Finanskostnader -67.000 -8.000
Finans -65.000 -8.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 175.000 192.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 1.697.000 496.000
Sum varige driftsmidler 1.697.000 496.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 1.697.000 496.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 442.000 271.000
Andre fordringer 271.000 35.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 360.000 262.000
Sum omløpsmidler 1.073.000 568.000
Sum eiendeler 2.770.000 1.064.000
Sum opptjent egenkapital 368.000 192.000
Sum egenkapital 398.000 222.000
Sum avsetninger til forpliktelser 12.000 24.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.771.000 458.000
Leverandørgjeld 202.000 217.000
Betalbar skatt 64.000 44.000
Skyldig offentlige avgifter 183.000 93.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 152.000 29.000
Sum kortsiktig gjeld 602.000 382.000
Sum gjeld og egenkapital 2.771.000 1.062.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 471.000 186.000
Likviditetsgrad 1 1.8 1.5
Likviditetsgrad 2 1.8 1.5
Soliditet 14.4 20.9
Resultatgrad 7.3 31.9
Rentedekningsgrad 4.4 33.5
Gjeldsgrad 6 3.8
Total kapitalrentabilitet 10.6 25.2
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex