Sogndal Eigedom As
Juridisk navn:  Sogndal Eigedom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Tom Martin Røneid Bjelle Rosenbergsgaten 20 C/O Tom Martin Røneid Bjelle Rosenbergsgaten 20 Fax:
5015 Bergen 5015 Bergen
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 998795656
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 8/20/2012
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
8.59%
Egenkapital  
  
99.53%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 486.000 486.000 244.000 241.000 157.000
Resultat: 278.000 256.000 25.000 98.000 -390.000
Egenkapital: -1.000 -213.000 -469.000 -494.000 -578.000
Regnskap for  Sogndal Eigedom As
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 486.000 486.000 244.000 241.000 157.000
Driftskostnader -68.000 -85.000 -135.000 -47.000 -481.000
Driftsresultat 418.000 401.000 108.000 194.000 -324.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -140.000 -145.000 -83.000 -97.000 -66.000
Finans -140.000 -145.000 -83.000 -97.000 -66.000
Resultat før skatt 278.000 256.000 25.000 98.000 -390.000
Skattekostnad -67.000 0 0 0 0
Årsresultat 212.000 256.000 25.000 98.000 -390.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.736.000 3.736.000 1.501.000 1.501.000 1.501.000
Sum omløpsmidler 196.000 75.000 26.000 60.000 134.000
Sum eiendeler 3.932.000 3.811.000 1.527.000 1.561.000 1.635.000
Sum opptjent egenkapital -31.000 -243.000 -499.000 -524.000 -608.000
Sum egenkapital -1.000 -213.000 -469.000 -494.000 -578.000
Sum langsiktig gjeld 3.837.000 4.014.000 1.968.000 2.031.000 2.056.000
Sum kortsiktig gjeld 95.000 10.000 28.000 23.000 157.000
Sum gjeld og egenkapital 3.931.000 3.811.000 1.527.000 1.560.000 1.635.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 486.000 486.000 244.000 241.000 157.000
Driftsinntekter 486.000 486.000 244.000 241.000 157.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -68.000 -85.000 -135.000 -47.000 -481.000
Driftskostnader -68.000 -85.000 -135.000 -47.000 -481.000
Driftsresultat 418.000 401.000 108.000 194.000 -324.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -140.000 -145.000 -83.000 -97.000 -66.000
Finans -140.000 -145.000 -83.000 -97.000 -66.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 212.000 256.000 25.000 98.000 -390.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 3.736.000 3.736.000 1.501.000 1.501.000 1.501.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 3.736.000 3.736.000 1.501.000 1.501.000 1.501.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 3.736.000 3.736.000 1.501.000 1.501.000 1.501.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 14.000 19.000 1.000 5.000 0
Andre fordringer 9.000 9.000 7.000 7.000 3.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 172.000 48.000 18.000 48.000 131.000
Sum omløpsmidler 196.000 75.000 26.000 60.000 134.000
Sum eiendeler 3.932.000 3.811.000 1.527.000 1.561.000 1.635.000
Sum opptjent egenkapital -31.000 -243.000 -499.000 -524.000 -608.000
Sum egenkapital -1.000 -213.000 -469.000 -494.000 -578.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.837.000 4.014.000 1.968.000 2.031.000 2.056.000
Leverandørgjeld 47.000 4.000 2.000 2.000 104.000
Betalbar skatt 27.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 22.000 7.000 25.000 21.000 52.000
Sum kortsiktig gjeld 95.000 10.000 28.000 23.000 157.000
Sum gjeld og egenkapital 3.931.000 3.811.000 1.527.000 1.560.000 1.635.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 101.000 65.000 -2.000 37.000 -23.000
Likviditetsgrad 1 2.1 7.5 0.9 2.6 0.9
Likviditetsgrad 2 2.1 7.5 1.0 2.7 0.9
Soliditet -5.6 -30.7 -31.7 -35.4
Resultatgrad 8 82.5 44.3 80.5 -206.4
Rentedekningsgrad 3 2.8 1.3 2.0 -4.9
Gjeldsgrad -18.9 -4.3 -4.2 -3.8
Total kapitalrentabilitet 10.6 10.5 7.1 12.4 -19.8
Signatur
07.09.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
07.09.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2015
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex