Sogndal Fjell- Og Fjordsportssenter As
Juridisk navn:  Sogndal Fjell- Og Fjordsportssenter As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40174417
C/O Ellingsen Regnskapsservice As Postboks 294 Bryggjegota 6 Fax:
6852 Sogndal 6856 Sogndal
Fylke: Kommune:
Sogn Og Fjordane Sogndal
Org.nr: 913950739
Aksjekapital: 120.000 NOK
Etableringsdato: 6/12/2014
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ellingsen Regnskapsservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
6.12%
Resultat  
  
300%
Egenkapital  
  
1.69%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 416.000 392.000 0 0 0
Resultat: 2.000 -1.000 -11.000 -61.000 -7.000
Egenkapital: 60.000 59.000 61.000 69.000 115.000
Regnskap for  Sogndal Fjell- Og Fjordsportssenter As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 416.000 392.000 0 0 0
Driftskostnader -413.000 -392.000 -10.000 -60.000 -6.000
Driftsresultat 3.000 0 -10.000 -60.000 -6.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Finans -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Resultat før skatt 2.000 -1.000 -11.000 -61.000 -7.000
Skattekostnad -1.000 -1.000 2.000 15.000 2.000
Årsresultat 1.000 -1.000 -9.000 -46.000 -5.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 234.000 18.000 19.000 17.000 2.000
Sum omløpsmidler 59.000 75.000 45.000 53.000 113.000
Sum eiendeler 293.000 93.000 64.000 70.000 115.000
Sum opptjent egenkapital -60.000 -61.000 -59.000 -51.000 -5.000
Sum egenkapital 60.000 59.000 61.000 69.000 115.000
Sum langsiktig gjeld 172.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 61.000 34.000 3.000 0 0
Sum gjeld og egenkapital 293.000 93.000 64.000 69.000 115.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.000 22.000 0 0 0
Andre inntekter 409.000 369.000 0 0 0
Driftsinntekter 416.000 392.000 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -413.000 -392.000 -10.000 -60.000 -6.000
Driftskostnader -413.000 -392.000 -10.000 -60.000 -6.000
Driftsresultat 3.000 0 -10.000 -60.000 -6.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Finans -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.000 -1.000 -9.000 -46.000 -5.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 17.000 18.000 19.000 17.000 2.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 217.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 234.000 18.000 19.000 17.000 2.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 2.000 0 0 0 0
Andre fordringer 20.000 19.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 36.000 56.000 45.000 53.000 113.000
Sum omløpsmidler 59.000 75.000 45.000 53.000 113.000
Sum eiendeler 293.000 93.000 64.000 70.000 115.000
Sum opptjent egenkapital -60.000 -61.000 -59.000 -51.000 -5.000
Sum egenkapital 60.000 59.000 61.000 69.000 115.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 172.000 0 0 0 0
Leverandørgjeld 39.000 34.000 3.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 22.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 61.000 34.000 3.000 0 0
Sum gjeld og egenkapital 293.000 93.000 64.000 69.000 115.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -2.000 41.000 42.000 53.000 113.000
Likviditetsgrad 1 1 2.2 1
Likviditetsgrad 2 1 2.2 1 0.0 0.0
Soliditet 20.5 63.4 95.3 100.0 100.0
Resultatgrad 0.7 0
Rentedekningsgrad 3 0 -60.0 -6.0
Gjeldsgrad 3.9 0.6 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet 1 0 -15.6 -87.0 -5.2
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex