Sogndal Fotball AS
Juridisk navn:  Sogndal Fotball AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57629000
Postboks 164 Sognahallen Fax: 57629030
6851 Sogndal 6856 Sogndal
Fylke: Kommune:
Sogn Og Fjordane Sogndal
Org.nr: 936941001
Aksjekapital: 34.850.000 NOK
Antall ansatte: 12
Etableringsdato: 4/25/1985
Foretakstype: AS
Tidligere navn: sil tribuna as
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Økonomiservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
8.08%
Resultat  
  
0.18%
Egenkapital  
  
14.07%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 37.621.000 34.807.000 60.235.000 58.325.000 54.270.000
Resultat: 5.149.000 5.140.000 -63.000 47.000 -1.577.000
Egenkapital: 31.010.000 27.184.000 23.466.000 23.542.000 23.815.000
Regnskap for  Sogndal Fotball AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 37.621.000 34.807.000 60.235.000 58.325.000 54.270.000
Driftskostnader -24.116.000 -21.938.000 -51.098.000 -48.654.000 -46.107.000
Driftsresultat 13.504.000 12.869.000 9.137.000 9.671.000 8.162.000
Finansinntekter 197.000 226.000 383.000 636.000 617.000
Finanskostnader -8.552.000 -7.954.000 -9.583.000 -10.261.000 -10.356.000
Finans -8.355.000 -7.728.000 -9.200.000 -9.625.000 -9.739.000
Resultat før skatt 5.149.000 5.140.000 -63.000 47.000 -1.577.000
Skattekostnad -1.323.000 -1.422.000 -13.000 -320.000 619.000
Årsresultat 3.826.000 3.718.000 -76.000 -273.000 -957.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 251.918.000 259.218.000 227.303.000 231.539.000 241.126.000
Sum omløpsmidler 2.733.000 5.758.000 12.175.000 5.617.000 8.141.000
Sum eiendeler 254.651.000 264.976.000 239.478.000 237.156.000 249.267.000
Sum opptjent egenkapital -3.840.000 -7.666.000 -11.384.000 -11.308.000 -11.035.000
Sum egenkapital 31.010.000 27.184.000 23.466.000 23.542.000 23.815.000
Sum langsiktig gjeld 218.264.000 228.879.000 201.713.000 207.465.000 214.070.000
Sum kortsiktig gjeld 5.377.000 8.913.000 14.300.000 6.149.000 11.383.000
Sum gjeld og egenkapital 254.651.000 264.976.000 239.479.000 237.156.000 249.268.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.452.000 10.354.000 35.785.000 34.822.000 32.556.000
Andre inntekter 29.169.000 24.454.000 24.451.000 23.503.000 21.714.000
Driftsinntekter 37.621.000 34.807.000 60.235.000 58.325.000 54.270.000
Varekostnad -338.000 -202.000 -17.602.000 -18.623.000 -18.084.000
Lønninger -6.801.000 -5.926.000 -11.123.000 -9.907.000 -10.006.000
Avskrivning -6.571.000 -5.963.000 -6.297.000 -6.112.000 -5.243.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -10.406.000 -9.847.000 -16.443.000 -13.854.000 -12.460.000
Driftskostnader -24.116.000 -21.938.000 -51.098.000 -48.654.000 -46.107.000
Driftsresultat 13.504.000 12.869.000 9.137.000 9.671.000 8.162.000
Finansinntekter 197.000 226.000 383.000 636.000 617.000
Finanskostnader -8.552.000 -7.954.000 -9.583.000 -10.261.000 -10.356.000
Finans -8.355.000 -7.728.000 -9.200.000 -9.625.000 -9.739.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 3.826.000 3.718.000 -76.000 -273.000 -957.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 2.815.000 4.166.000 5.617.000 5.658.000 6.006.000
Fast eiendom 232.492.000 239.236.000 207.873.000 209.574.000 210.771.000
Maskiner anlegg 943.000 1.099.000 1.400.000 1.530.000 1.919.000
Driftsløsøre 3.115.000 3.758.000 2.645.000 2.928.000 3.212.000
Sum varige driftsmidler 236.549.000 244.092.000 211.917.000 214.032.000 215.903.000
Sum finansielle anleggsmidler 12.554.000 10.959.000 9.769.000 11.849.000 19.218.000
Sum anleggsmidler 251.918.000 259.218.000 227.303.000 231.539.000 241.126.000
Varebeholdning 0 0 504.000 137.000 289.000
Kundefordringer 390.000 2.743.000 2.966.000 3.198.000 1.802.000
Andre fordringer 653.000 175.000 2.662.000 1.582.000 5.679.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.689.000 2.840.000 6.044.000 699.000 370.000
Sum omløpsmidler 2.733.000 5.758.000 12.175.000 5.617.000 8.141.000
Sum eiendeler 254.651.000 264.976.000 239.478.000 237.156.000 249.267.000
Sum opptjent egenkapital -3.840.000 -7.666.000 -11.384.000 -11.308.000 -11.035.000
Sum egenkapital 31.010.000 27.184.000 23.466.000 23.542.000 23.815.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 970.000
Sum langsiktig gjeld 218.264.000 228.879.000 201.713.000 207.465.000 214.070.000
Leverandørgjeld 2.112.000 5.713.000 5.843.000 1.245.000 7.167.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 521.000 629.000 754.000 616.000 666.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.745.000 2.571.000 7.703.000 4.288.000 2.579.000
Sum kortsiktig gjeld 5.377.000 8.913.000 14.300.000 6.149.000 11.383.000
Sum gjeld og egenkapital 254.651.000 264.976.000 239.479.000 237.156.000 249.268.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -2.644.000 -3.155.000 -2.125.000 -532.000 -3.242.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0.6 0.9 0.9 0.7
Likviditetsgrad 2 0.5 0.6 0.8 0.9 0.7
Soliditet 12.2 10.3 9.8 9.9 9.6
Resultatgrad 35.9 3 15.2 16.6 15.0
Rentedekningsgrad 1.6 1.6 1 1.0 0.8
Gjeldsgrad 7.2 8.7 9.2 9.1 9.5
Total kapitalrentabilitet 5.4 4.9 4 4.3 3.5
Signatur
27.06.2017
DAGLEG LEIAR ÅLEINE.
Prokurister
27.06.2017
DAGLEG LEIAR ÅLEINE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex