Sogndal Glasmagasin AS
Juridisk navn:  Sogndal Glassmagasin AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57671880
Amfisogningen Hovevegen 10 Amfi Sogningen Hovevegen 10 Fax: 57673346
6856 Sogndal 6856 Sogndal
Fylke: Kommune:
Sogn Og Fjordane Sogndal
Org.nr: 924475501
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 10/3/1979
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Sogn Rekneskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
-6.34%
Resultat  
  
-155.81%
Egenkapital  
  
-9.92%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 5.699.000 6.085.000 7.229.000 6.734.000 6.919.000
Resultat: -110.000 -43.000 52.000 86.000 -99.000
Egenkapital: 999.000 1.109.000 1.151.000 1.100.000 1.014.000
Regnskap for  Sogndal Glasmagasin AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 5.699.000 6.085.000 7.229.000 6.734.000 6.919.000
Driftskostnader -5.799.000 -6.118.000 -7.160.000 -6.630.000 -6.993.000
Driftsresultat -101.000 -34.000 69.000 104.000 -73.000
Finansinntekter 5.000 2.000 4.000 2.000 3.000
Finanskostnader -14.000 -11.000 -21.000 -21.000 -28.000
Finans -9.000 -9.000 -17.000 -19.000 -25.000
Resultat før skatt -110.000 -43.000 52.000 86.000 -99.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -110.000 -43.000 52.000 86.000 -99.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 64.000 116.000 168.000 210.000 320.000
Sum omløpsmidler 3.028.000 3.182.000 3.158.000 3.023.000 2.653.000
Sum eiendeler 3.092.000 3.298.000 3.326.000 3.233.000 2.973.000
Sum opptjent egenkapital 899.000 1.009.000 1.051.000 1.000.000 914.000
Sum egenkapital 999.000 1.109.000 1.151.000 1.100.000 1.014.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.093.000 2.189.000 2.175.000 2.133.000 1.960.000
Sum gjeld og egenkapital 3.092.000 3.298.000 3.326.000 3.233.000 2.974.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.699.000 6.057.000 7.227.000 6.733.000 6.919.000
Andre inntekter 0 28.000 2.000 1.000 0
Driftsinntekter 5.699.000 6.085.000 7.229.000 6.734.000 6.919.000
Varekostnad -3.040.000 -3.298.000 -3.974.000 -3.798.000 -3.876.000
Lønninger -1.276.000 -1.456.000 -1.486.000 -1.195.000 -1.342.000
Avskrivning -52.000 -52.000 -72.000 -110.000 -122.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.431.000 -1.312.000 -1.628.000 -1.527.000 -1.653.000
Driftskostnader -5.799.000 -6.118.000 -7.160.000 -6.630.000 -6.993.000
Driftsresultat -101.000 -34.000 69.000 104.000 -73.000
Finansinntekter 5.000 2.000 4.000 2.000 3.000
Finanskostnader -14.000 -11.000 -21.000 -21.000 -28.000
Finans -9.000 -9.000 -17.000 -19.000 -25.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -110.000 -43.000 52.000 86.000 -99.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 64.000 116.000 168.000 210.000 320.000
Sum varige driftsmidler 64.000 116.000 168.000 210.000 320.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 64.000 116.000 168.000 210.000 320.000
Varebeholdning 1.249.000 1.250.000 1.440.000 1.383.000 1.283.000
Kundefordringer 74.000 89.000 28.000 17.000 119.000
Andre fordringer 166.000 302.000 250.000 191.000 5.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.539.000 1.541.000 1.440.000 1.432.000 1.247.000
Sum omløpsmidler 3.028.000 3.182.000 3.158.000 3.023.000 2.653.000
Sum eiendeler 3.092.000 3.298.000 3.326.000 3.233.000 2.973.000
Sum opptjent egenkapital 899.000 1.009.000 1.051.000 1.000.000 914.000
Sum egenkapital 999.000 1.109.000 1.151.000 1.100.000 1.014.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 843.000 812.000 826.000 737.000 682.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 348.000 402.000 386.000 439.000 367.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 902.000 975.000 962.000 958.000 911.000
Sum kortsiktig gjeld 2.093.000 2.189.000 2.175.000 2.133.000 1.960.000
Sum gjeld og egenkapital 3.092.000 3.298.000 3.326.000 3.233.000 2.974.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 935.000 993.000 983.000 890.000 693.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.5 1.5 1.4 1.4
Likviditetsgrad 2 0.8 0.9 0.8 0.8 0.7
Soliditet 32.3 33.6 34.6 34.0 34.1
Resultatgrad -1.8 -0.6 1 1.5 -1.1
Rentedekningsgrad -7.2 -3.1 3.3 5.0 -2.5
Gjeldsgrad 2.1 2 1.9 1.9 1.9
Total kapitalrentabilitet -3.1 2.2 3.3 -2.4
Signatur
20.04.2009
SELSKAPETS SIGNATUR INNEHAS AV STYRETS FORMANN OG DAGLIG
LEDER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex